Erasmus BIP

Les estades intensives combinades d’estudis (Blended Intensive Programme, BIP) són estades a l’estranger de curta durada d'estudiantat i personal que es combinen amb una part virtual obligatòria on es reuneix les participants en línia per treballar de forma col·lectiva i simultània en tasques específiques que estiguin integrades a l’estada i que comptin per als resultats generals de l’aprenentatge.

Més informació

A la Facultat de Ciències de l'Educació s'ofereix el següent BIP:

Diversitat i inclusió educativa” (3 ECTS)

Responsable
Miquel Àngel Essomba Gelabert <MiquelAngel.Essomba@uab.cat>
Calendari
Segon semestre, entre 6 febrer i 26 maig 2023, ambdós inclosos
•       Sessions online: 6 tallers de 2 hores cadascun
•       Setmana intensiva: del 27 al 31 març 2023 a Anvers (Bèlgica)
Número de places
8-10 per universitat (si hi ha més demanda que oferta, hi haurà un procés de selecció)
Universitats participants
  • Amsterdam University of Applied Sciences (Amsterdam)
  • Artesis Plantijn Hogeschool (Anvers)
  • Hellenic Open University (Patras)
  • Universitat Autònoma de Barcelona
Com particiopar-hi
Els/les estudiants interessats i interessades han d'enviar un correu electrònic expressant el seu interès per participar  a miquelangel.essomba@uab.cat abans del 9 de desembre.
Sol·licitud del Programa de mobilitat i subvenció erasmus
Sol·licitud al sia.uab.cat  Del 7 al 12 de febrer
Resolució: 15 de febrer
Acceptació o no de la plaça assignada: Fins el 20 de febrer
Presentació de la documentació requerida: Del 24 al 28 de març