Procediment de sol·licitud i assignació

Què s'ha de fer per sol·licitar una plaça NO coordinada per la Facultat?


Cal contactar amb el responsable que apareix a la "Information Sheet" de l'apartat de Destinacions, o bé el contacte disponible si l'estudiant ha buscat el centre a títol individual,  i plantejar la possibilitat de l'intercanvi. Prepareu un correu electrònic, sempre en l’idioma de l’empresa o en anglès, en el qual expresseu la voluntat de dur-hi a terme l’estada de pràctiques. En el correu electrònic heu d’adjuntar també un currículum (als països europeus normalment seguint el format Europass), i també una carta de presentació.
Caldrà que el centre o institució t'empleni el document d'acceptació i després concertar una entrevista amb el/la coordinador/a d'intercanvis de la titulació,per donar-li informació sobre el centre de pràctiques i que et signi el Document de conformitat. Amb aquests dos documents podràs fer la sol·licitud de mobilitat   en els terminis disponibles i sempre tenint en compte quan vulguis iniciar l’estada. Et pot resultar útil el “Recomanacions per cercar pràctiques o feina internacionals”.

 

Què s'ha de fer per sol·licitar una plaça coordinada per la Facultat? 

A la Facultat coordinem la mobilitat a les següents institucions estrangeres:

  • Brusel·les: pràctiques a l'École européenne de Bruxelles II (Woluwé).
  • Iberoamèrica: centres i projectes diversos a Nicaragua, Perú, Xile, Argentina i Colòmbia.
  • La Bressola (França): escoles laiques catalanes de la Catalunya Nord.
  • Munich (Alemanya): Kindertagesbetreuung der Landeshauptstadt München (KITA)
  • Regne Unit: escoles públiques de primària de l’àrea de Richmond-upon-Thames, Kew  i Kingston (Londres) o bé Northallerton (prop de York).
  • Tailandia:  Minmahaw (Migrant learning center)

El circuit per a sol·licitar i obtenir plaça és el següent:

https://webedit.uab.cat/servlet/BlobServer?blobtable=Imatge&blobcol=urlimg&blobheader=image/jpeg&blobkey=id&blobwhere=1345684800140&blobnocache=true


►1.Procés de selecció a la Facultat. ENTREVISTES.


Aquest procediment es duu a terme durant el curs previ a l’ intercanvi:

- 1a convocatòria: al març/ abril. L'alumnat que vulgui fer les pràctiques a l'estranger el curs 2021/22 ha de sol·licitar l'entrevista del 18 al 28 de març de 2021

- 2a convocatòria: al setembre/octubre i sempre que quedin places vacants. Dates per sol·licitar entrevista encara per determinar.


                                               /servlet/BlobServer?blobtable=Imatge&blobcol=urlimg_ca&blobheader=image/png&blobkey=id&blobwhere=1345754381716&blobnocache=true             

                                                            (La sol·licitud només estarà activa en els periodes determinats)

CALENDARI D'ENTREVISTES A LA FACULTAT I DOCUMENTACIÓ A ENTREGAR

Destí i coordinador/a

Documentació a lliurar per mail al coordinador/a

Data entrevista

Bressola

Xavier.Pascual@uab.cat

• Carta de presentació en què s'exposi la motivació i l’ interès a participar en aquest projecte. Cal fer-la en català i a mà.
• Currículum Vitae (indiqueu si teniu o no coneixements de francès)

El coordinador o la coordinadora del programa contactarà amb els alumnes registrats per concertar l'entrevista.                                                        

La data límit d'entrevista serà el 16 d'abril.

Brussel·les  Xavier.Pascual@uab.cat • Currículum Vitae en anglès
• Certificat de llengua Anglesa, nivell mínim de C1
• Acreditació del nivell de Francès si és el cas

Regne Unit

Dolors.Masats@uab.cat

• Carta, en anglès i escrita a mà, explicant perquè creieu que heu de ser seleccionats i exposant la motivació i l’ interès a participar en aquest programa.
• Curriculum vitae escrit en anglès. Feu-hi constar totes les vostres dades de formació, dades laborals i interessos o habilitats personals. Necessitem documentació de les dades (còpies de contractes, còpies de títols que certifiquin el vostre coneixement de la llengua anglesa o d'altres llengües, còpia d'altres títols de formació tipus curs de monitors, cursos creu roja, certificats d'escoles de música, etc.)

Iberoamèrica

Georgeta.Ion@uab.cat

• Fer Sol·licitud de centre/projecte 

• Carta de presentació en què s'exposin la motivació i l´interès a participar en aquest projecte (podeu adjuntar el document a la sol·licitud i no caldrà enviar-la per e-mail)

Tailandia

Georgeta.Ion@uab.cat

• Carta de presentació en què s'exposin la motivació i l’ interès a participar en aquest projecte. Cal fer-la en anglès.
• Certificat acreditatiu del nivell de llengua Anglesa

Munich (Alemanya)

intercanvis.geipes@uab.cat

inetrcanvis.educacio@uab.cat

Xerrada informativa amb els responsables a la UAB i l'ajuntament de Munich el proper dimarts 27 d'abril de 14h a 15h.  Per assistir cal omplir el següent formulari i, uns dies abans, rebreu la invitació a TEAMS: https://bit.ly/365vH2q  


►2. Publicació dels candidats admesos

 L’Oficina d’Intercanvis publica la llista de candidats admesos a la web de la Facultat i envia un e-mail informatiu als estudiants seleccionats. En el termini d'entrevistes de vacants els alumnes reben la comunicació d'admissió per e-mail.

                Llistat candidats admesos 1a convocatòria (pendent de publicació)


►3. Sol·licitud de plaça en els terminis establerts per la convocatòria de pràctiques del Servei d'Ocupabilitat

Una vegada superada l’entrevista, haureu de sol·licitar plaça i ajut, en els terminis establerts en la Convocatòria UAB Exchange Programme Traineeships o Erasmus+ pràctiques. Per sol·licitar la plaça haureu de complimentar les dades requerides al formulari on-line que trobareu disponible a la web del Servei d'Ocupabilitat i adjuntar la documentació requerida.

 

►4. Resolució de l'adjudicació de places i ajuts

Consulta la web del Servei d'Ocupabilitat on trobaràs publicades les resolucions dels programes de beques Erasmus+ Pràctiques i UAB Exchange Programme Traineeships en els terminis establerts en el seu calendari.

 

La Facultat té un conveni amb l'Associació d'escoles laiques catalanes La Bressola de la Catalunya del Nord on els alumnes dels Graus en Educació Primària  i Educació Infantil poden fer un dels Pràcticums de la titulació. La Bressola és una xarxa de 8 escoles (creada el 1976 i des de llavors amb creixement constant), repartides per les comarques del Rosselló, el Conflent i la Cerdanya, implicada en la innovació pedagògica i compromesa amb la llengua i la cultura catalanes, que duu a la pràctica la immersió lingüística en català amb una metodologia activa, participativa i oberta a les innovacions. Els estudiants de pràctiques s'impliquen plenament en els processos d'aprenentatge i en totes les activitats escolars. Podeu trobar informació a http://www.bressola.cat/

Titulació Places Curs Practicum a realitzar Durada i període Quan s'ha de sol·licitar
Grau en Educació Infantil màxim 5 2n 102021 Practicum II 6 setmanes entre gener i febrer a concretar segons calendari acadèmic del curs maig de 1r curs (assignació places disponibles) o octubre de 2n curs (places vacants)
Grau en Educació Primària màxim 5 3r 103701 Practicum II 6 setmanes entre gener i febrer a concretar segons calendari acadèmic del curs maig de 2n curs (assignació places disponibles) o octubre de 3r curs (places vacants

 

El total d'alumnes que seran seleccionats seran 7 d'entre els estudiants d'Infantil i Primària.
Coordinador: Xavier Pascual

Pràctiques a escoles del Regne Unit
 

Aquestes pràctiques es realitzen en escoles públiques de primària de les àrees de: 

1) Richmond-upon-Thames / Kew / Kingston (Londres). 

2) Northallerton (prop de York). 

 
Requisit indispensable: Bon nivell de comprensió i expressió en llengua anglesa.
Més informació: "Are you ready to go to England?"
 
Estudiants que poden optar a les places:
 

Titulació Places Pràcticum a fer Curs Durada i període Quan s'ha de sol·licitar Programa
Grau Educació Primària 10 Richmond
6_Northallerton 
compartides GEI i GEP
103701
Practicum II
3r
7 setmanes aproximadament, entre gener i febrer, a concretar segons calendari acadèmic del curs
Maig de 2on curs (assignació places disponibles) o octubre de 3r curs (places vacants) UAB Exchange Programme Traineeships
102062 Pràcticum IV 4t Maig de 3r curs
2 Richmond
1 Northallerton
102062 Practicum IV (alumnes menció)
o
103505 Practicum V (generalistes)
4t mínim 2 mesos (60 dies) Maig de 4t curs per cursar-les en un 5è any (no es matricula el practicum corresponent a 4t) Erasmus+ Pràctiques
Grau Educació Infantil 10 Richmond
6 Northallerton 
compartides GEI i GEP
102021
Practicum II
2n 7 setmanes aproximadament, entre gener i febrer, a concretar segons calendari acadèmic del curs Maig de 1r curs (assignació places disponibles) o octubre de 2n curs (places vacants) UAB Exchange Programme Traineeships

 
 
Coordinadora: Dolors Masats i Maria Mont
 

Per poder realitzar aquestes pràctiques cal haver aprovat totes les assignatures de la titulació, excepte les pràctiques a cursar a Iberoamèrica i el TFG (que és pot cursar posteriorment).

Els estudiants que trien aquesta opció de pràctiques han de fer una estada obligatòria de 6 mesos en el centre de destí. L'horari de les pràctiques i els dies de lleure s'hauran d'adaptar als horaris i al calendari de cada centre. Només és possible realitzar un practicum.


Estudiants que poden optar a les places

Titulació Practicum a realitzar Quan s'ha de sol·licitar Durada i periode
Grau en Educació Infantil 102019 Practicum IV Maig de 4t curs
L'alumne no ha de matricular el practicum corresponent de 4t curs, sinó que ha d’allargar la carrera per fer les pràctiques i matricular-les al 5è any.
6 mesos
1r semestre: juliol-desembre
2n semestre: febrer - juliol
Grau en Educació Primària 102062 Practicum IV
o
103505 Practicum V
Grau en Educació Social 101680 Practicum II - Maig de 3r curs o octubre de 4t curs si es vol marxar al 2n semestre del 4t curs (les optatives de 4rt son de 1r semestre)

- Maig de 4t curs si es vol marxar a partir de juliol del 4t curs. En aquest cas l'alumne no ha de matricular el pràcticum corresponent a 4t curs, sinó que ha d’allargar la carrera per fer les pràctiques i matricular-les al 5è any.
6 mesos. Estades de 4t curs:
- de febrer/març a juliol/agost
Estades en un 5è curs:
a determinar amb el coordinador i el centre escollit
Grau en Pedagogia 103687 Practicum IIDestinacions

País Localitat Centres Informació Places Titulacions
Argentina Chaco Instituto de nivel terciario CIFMA Web 2 Ed.Primària
Colòmbia Barranquilla Univoluntarios
Universidad del Norte
Web 2-3
2-3
3-4
3-4
Ed.Infantil
Ed.Primària
Ed.Social
Pedagogia
Mèxic Puebla Centro Universitario de Participación Social de la BUAP Fitxa del centre

Testimoni centre

Web

Testimoni alumne
          2 Ed.Social
Pedagogia
Nicaragua Estelí Fundación CRISTAL Fitxa del centre

Web
2
Ed.Primària menció NEE o generalista
Ed.Infantil
Vínculos Fitxa del centre

Web
2-4
(si són 4 alumnes han de ser en diferents períodes)
Inici finals de gener/principis de febrer o abril/maig
 
Ed. Infantil
Ed. Primària
Pedagogia
Camoapa Fundación Civil Hogar Luceros del Amanecer

Web

Fitxa

4 (una plaça per a cada

titulació). Inici:Febrer

 
Ed.Infantil
Ed.Primària
Ed.Social
Pedagogia
Perú Cusco Asociación Qosco Maki Fitxa del centre

Web

Testimoni alumne
2
inici agost o setembre
Ed.Social
Pedagogia
C.E Progresa Amantani Fitxa del centre

Web

Testimoni alumne
2-4
inici a febrer/març o juliol/agost
Ed.Infantil
Ed.Social
Pedagogia
Mantay Fitxa del centre

Web

Testimoni alumne
2 Ed.Social
Pedagogia
Moyobamba RBC de Sant Martin Fitxa del centre

Web
2-3
Ed. Social
Pedagogia
Piura Manitos Creciendo y aprendiendo felices Fitxa del centre

Web1
Web2
Blog
Inici al Febrer

2  Manitos
Trabajando

 
2 Manitos Jugando

Ed.Social/Pedagogia


Ed. Primària/Infantil


Els estudiants que marxeu a fer les pràctiques a Amèrica Llatina heu de tramitar el visat al consolat del país on aneu, per això necessiteu una carta d'admissió al centre de pràctiques (us la facilitarem des de la Facultat) i el passaport vigent. Trobareu informació al web del Ministerio de Asuntos Exteriores

Vicedegana de Internacional: Georgeta Ion

Pràctiques a l' European School of Brussels II (Woluwe-Saint-Lambert)

Requisit indispensable: Acreditar un nivell mínim de B2 d'Anglès i superar una entrevista. Es valoraran coneixements de Francès.

Estudiants que poden optar a les places:
 
Titulació Places Curs Practicum a realitzar Durada i període Quan s'ha de sol·licitar
Grau en Educació Primària 2 3r 103701 Practicum II 4 setmanes entre gener i febrer a concretar segons calendari acadèmic del curs maig de 2n curs (assignació places disponibles) o octubre de 3r curs (places vacants)

Coordinador: Xavier Pascual

Blog informatiu sobre les pràctiques creat per la primera promoció d’alumnes que van participar en el programa:
https://practicumeeb2.weebly.com/


 

Pràctiques a l' Minmahaw (Migrant learning center)

 

Estudiants que poden optar a les places:
 
Titulació Places Curs Practicum a realitzar Durada i període Quan s'ha de sol·licitar
Grau en Educació Primària, Infantil i Doble Grau Per determinar Extracurriculars Mínim 30 dies maig de 4t curs
Grau en Educació Social Per determinar 4t o 5è 101680 Practicum II 6 mesos
 
- Maig de 3r curs o octubre de 4t curs si es vol marxar al 2n semestre del 4t curs (les optatives de 4rt son de 1r semestre). Estada d'abril a octubre.

- Maig de 4t curs si es vol marxar en un 5è any. En aquest cas l'alumne no ha de matricular el pràcticum corresponent, sinó que ha d’allargar la carrera per fer-lo i matricular-lo al 5è any. Estada de juliol a desembre.
Grau en Pedagogia Per determinar 4t o 5è 103687 Practicum II 6 mesos

Coordinador/a: Georgeta Ion

Més informació

 

Vols fer les teves pràctiques de 4t curs a Munich (Alemanya)? INFORMA'T❗❗❗                              📢 Xerrada informativa amb els responsables a la UAB i l'ajuntament de Munich el proper dimarts 27 d'abril de 14h a 15h.                                                                                                            Per assistir a la xerrada cal omplir el següent formulari i, uns dies abans, rebreu la invitació a STEAMS: https://bit.ly/365vH2q

Mobilitat a través del programa erasmus pràctiques al servei Kindertagesbetreuung der Landeshauptstadt München (KITA). Més informació

Requisits bàsics

  • Estar a l'últim any de la carrera
  • Disposar d’un nivell B1 d’Alemany
  • Sol·licitar una entrevista amb el coordinador de mobilitat del Grau en Ed.Infantil
  • Superar una entrevista amb les responsables del KITA

L’Ajuntament de Munic ofereix un contracte de pràctiques de 6 mesos (de juliol a novembre) en un dels seus centres (Kinderkrippe -0-3 anys-;Kindergarten -3-6 anys-; Haus für Kinder -0-6 anys).
De Juliol a Agost es fan 12 hores per setmana i un curs  gratuït d’Alemany (nivell B1).

De Setembre al Novembre es fan 26 hores per setmana de pràctiques remunerades (400€/mes que se sumarien a la beca Erasmus) i un altre curs gratuït d'Alemany (nivell B2).

Al finalitzar l'estada de pràctiques es facilita als alumnes un contracte d’educador/a a l’Ajuntament de Munich.

Titulació Curs Practicum a realitzar Durada i període Quan i com s'ha de sol·licitar
Grau en Educació Infantil i doble Grau Cal allargar la carerra un semestre més 102019 Practicum IV GEI 6 mesos, de juliol a novembre


Cal establir contacte amb el coordinador/a d'intercanvis i/o l'Oficina d'intercanvis del centre per informar-te de les dates d'entrevista i procediment.

La sol·licitud oficial es fa al maig del 4t curs, però previament has d'haver fet la entrevista i estar seleccionat.

Els alumnes interessats NO han de matricular al 4t curs (o 5è curs els alumnes de doble grau) el practicum que cursaran a Munich, sinó que el matricularan un cop superades la resta d'assignatures (al juliol del 4t curs o del 5è curs els de doble grau).


Contactes

coordinador d'intercanvis de GEI (intercanvis.geipes@uab.cat) o be Oficina d'Intercanvis (intercanvis.educacio@uab.cat)