Destinacions dels programes d'intercanvi de la UAB

Erasmus+: El Programa Erasmus+ Estudis facilita als alumnes matriculats en universitats europees l'estada acadèmica en una altra universitat europea (de tres mesos a un curs acadèmic complet) i el posterior reconeixement dels estudis cursats a l'estranger. 

UAB Exchange Programme: El UAB Exchange Programme facilita als i les estudiants l'estada acadèmica d'un semestre o d’un curs sencer en una universitat estrangera que no participi en el programa Erasmus+. 

SICUE: El programa SICUE ofereix als estudiants la possibilitat de realitzar estades d'intercanvi a altres universitats espanyoles.

Xarxa Vives és una associació d'universitats sense ànim de lucre que potencia les relacions entre les institucions universitàries de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord i Andorra i també d'altres territoris amb vincles geogràfics, històrics, culturals i lingüístics comuns, per tal de crear un espai universitari que permeti coordinar la docència, la recerca i les activitats culturals i potenciar la utilització i la normalització de la llengua pròpia. El programa DRAC (Docència, Recerca i Activitats Culturals) té l’objectiu d’impulsar la mobilitat de tota la comunitat universitària de la Xarxa Vives, mitjançant l’atorgament d’ajuts.

Podeu veure el mapa de totes les universitats on la UAB té conveni, es pot filtrar per tipus de programa clicant l'icona del menú.

Recordeu que no totes les destinacions estan disponibles pels alumnes de la Facultat de Ciències de l'Educació, reviseu  en l'apartat  "Destinacions" de cada programa les universitats específiques amb les quals la Facultat té conveni.