Mobilitat de pràctiques a l'estranger

Ja tinc plaça assignada, què faig ara?

1. Informació general
 

Una vegada publicada la resolució del Programa Erasmus Pràctiques, cal que realitzeu una sèrie de tràmits acadèmics i administratius abans, durant i al tornar de la vostra estada. Trobareu tota la informació a la web del Servei d'Ocupabilitat i de forma resumida al Checklist.


 

2. Matrícula de les Pràctiques i Assegurança Complementària

Haureu de formalitzar la matrícula en el període estipulat pel calendari de matriculació de la UAB i  segons el procediment publicat per la Facultat.

Caldrà que seleccioneu l’Assegurança Complementària de Mobilitat, obligatòria per a la vostra estada de pràctiques, que s’ofereix en formalitzar la matrícula i que cobreix, a més dels accidents i la malaltia, la responsabilitat civil durant la seva estada formativa en una institució.

Ja tinc plaça assignada, què faig ara?

1. Informació general

Una vegada publicada la resolució del UAB Exchange Programme Traineeships, cal que realitzeu una sèrie de tràmits acadèmics i administratius abans, durant i al tornar de la vostra estada. Trobareu tota la informació a la web del Servei d'Ocupabilitat i de forma resumida al Checklist.


2. Reunions informatives Facultat

A part dels tràmits administratius que heu de realitzar amb l’oficina del Servei d'Ocupabilitat, des de l’Oficina d’Intercanvis de la Facultat i/o des de la coordinació de cada programa de pràctiques, us convocarem a una o diverses reunions informatives per tal de concretar com i on serà la vostra estada i per demanar-vos, si s’escau, una sèrie de documentació, addicional a la sol·licitada pel Servei d'Ocupabilitat, requerida pel país i/o pels centres on realitzareu les pràctiques.

És important doncs que reviseu periòdicament el vostre correu institucional i consulteu les últimes notícies del programa propi pràctiques publicades a la web de la Facultat.

3. Matrícula de les Pràctiques i Assegurança Complementària

Haureu de formalitzar la matrícula en el període estipulat pel calendari de matriculació de la UAB i  segons el procediment publicat per la Facultat.

Caldrà que seleccioneu l’Assegurança Complementària de Mobilitat, obligatòria per a la vostra estada de pràctiques, que s’ofereix en formalitzar la matrícula i que cobreix, a més dels accidents i la malaltia, la responsabilitat civil durant la seva estada formativa en una institució.

Per altra banda, els i les seleccionats/des per realitzar les pràctiques a destinacions de fora de la Unió Europea, caldrà que contractin a més a més de l'assegurança complementària una assegurança mèdica amb més cobertures.

Tots els estudiants que marxeu d’intercanvi a una universitat a l’estranger, independentment del programa d’intercanvi en el qual participeu, haureu de contractar l’assegurança complementària de mobilitat, que consisteix en una assegurança d'assistència de viatge que cobreix despeses mèdiques per malaltia o accident. Aquesta assegurança vindrà inclosa a la matrícula el curs que feu l'intercanvi.

Trobareu tota la informació detallada sobre les cobertures d’aquesta assegurança i les indicacions en cas d’accident o malaltia sobrevinguda a l’estranger en aquest enllaç. 

 

ALTRES COBERTURES

 

Per Europa -Targeta sanitària Europea

A banda de l’assegurança complementària de mobilitat, aquells estudiants que estigueu afiliats a la Seguretat Social podeu sol·licitar on-line la Targeta Sanitària Europea (TSE) al web de la Seguretat Social. La Targeta Sanitària Europea (TSE) serveix per a tots els països de la Unió Europea. En uns dies us enviaran la targeta per correu postal al domicili informat. 

Fora de Europa -  altres pòlisses privades

Els estudiants que feu una estada dins del UAB Exchange Programme és obligatori que estigueu coberts per una altra assegurança, d’acord amb els requisits d’entrada al país de destí, durant tot el període d’estada.  La universitat de destí us informarà en el cas de que hi hagi una assegurança específica a contractar (per exemple, Austràlia, Canadà, Estats Units o Regne Unit...). Per la resta de casos, la UAB recomana que es contracti una assegurança que tingui un capital aseegurat de 300.000€.  En qualsevol cas, no contracteu cap assegurança abans de tenir l’acceptació oficial de la universitat de destinació.