Mobilitat d'estudis

Tots aquells estudiants que tingueu una plaça assignada en un programa de mobilitat d'estudis de la UAB haureu de:

 • Contactar amb la Universitat de destinació

Un cop tingueu la plaça d'intercanvi assignada haureu d’explorar la web de la Universitat destí, on  normalment trobareu un apartat destinat als estudiants internacionals, per:

1. Informar-vos, al més aviat possible, dels tràmits i terminis (deadlines) per a realitzar la sol·licitud d'admissió (application form) a la Universitat de destinació. Podeu consultar la seva web i posar-vos en contacte amb la seva oficina d'intercanvis a través de correu electrònic.

2. Cercar quines assignatures i horaris ofereixen que siguin del vostre interès. Posteriorment haureu de consensuar amb el coordinador d’intercanvis de la vostra titulació les assignatures que fareu i l'equiparació amb les assignatures del vostre pla d'estudis. 

Tingues en compte que només es podran realitzar assignatures de “Pràcticum”, si la universitat de destí ofereix aquesta possibilitat, i per tant aquestes assignatures quedaran recollides a l’acord acadèmic de cada alumne, on apareixerà  l’equivalència entre l'assignatura de Pràcticum de la UAB, i les de la universitat de destí.  Si no s’acompleixen aquestes condicions, no es podrà realitzar el pràcticum a la universitat de destí dintre del programa d’intercanvi estudi. Per a més informació, consulta a l'Oficina d'Intercanvis de la Facultat.
 
 • Llegir el Dossier Informatiu del programa d’intercanvi corresponent

El següent pas és llegir amb deteniment el dossier informatiu del programa d’intercanvi pel qual heu estat seleccionats, per tal de dur a terme tots els tràmits necessaris del vostre intercanvi. Trobareu també altres informacions del vostre interès: ajuts econòmics, assegurances, normativa a tenir en compte, etc.

 
 • Signatura Electrònica

Per la realització de tràmits amb la UAB serà necessari disposar d’un certificat digital per tal de poder signar els documents mitjançant signatura electrònica. Si no disposeu de certificat digital podeu obtenir el certificat IdCAT de manera gratuïta accedint al web d'idCAT, i posteriorment sol·licitant Cita Prèvia a l’OAMR (Oficina d’Assistència en Matèria de Registre) de l’edifici del Rectorat, o a qualsevol dels ajuntaments i oficines d’atenció ciutadana de Catalunya.”

 • Preparació de documents i entrega a través de sigm@

Un cop assignada plaça i fins la finalització de l’estada hi haureu d’anar adjuntant altres documents requerits pel programa de mobilitat assignat.

Trobareu informació sobre com adjuntar-los en aquest enllaç. Per altra banda, la documentació adjuntada en el procés d’intercanvi (en el moment de la sol·licitud, abans, durant i després de l’estada) i que consti com a validada a l’àrea personal de la pàgina de sia.uab.es «Sol·licitud i consulta d’intercanvi OUT», ho estarà només a efectes de les estades d’intercanvi i no per a cap altre tràmit amb la UAB.

Més informació al dossier informatiu i l'apartat del programa assignat

 

 

 


La documentació que necessitareu tramitar durant la vostra estada la podreu descarregar de sigm@ i penjar-la per la nostra validació quan ja la tingueu signada

DocumntsSICUE

Data límit per emplenar l'acord d'estudis i signar-lo electrònicament per part de l'estudiant i la UAB:

Estudiants que marxen el 1r semestre o tot el curs: fins el 14 de juliol de 2023.

Estudiants que marxen el 2n semestre: fins el 28 d'octubre de 2023

 

Consulteu els següents documents de suport:

Documents SICUE     Checklist  
                    Acord acadèmic
Manualsigma     Manual acord acadèmic

 

Tots els estudiants seleccionats hauran de tenir en compte que, dintre dels terminis previstos, hauran de formalitzar entre d’altres, les següents gestions:

 • Acceptació / No acceptació de la plaça.
 • Documents de sol·licitud (application form) a la universitat de destinació (amb la certificació d’idioma amb el nivell exigit, si escau).
 • Conveni de subvenció, learning agreement i d’altra documentació que es requereixi
 • Fer les proves de nivell d’idioma (OLS) abans de la realització de l’estada, en el cas del programa Erasmus+.
 • Enquesta final de l’estada. EU Survey en el cas de mobilitats Erasmus+.
 • Tramitació del visat (si escau).
 • Contractació de l’assegurança complementària de mobilitat en el moment de fer la matrícula.


Documentació 
La documentació que necessitareu tramitar durant la vostra estada la podreu descarregar de sigm@ i penjar-la per la nostra validació quan ja la tingueu signada

ErasmusDOCSigma

 

Consulteu els següents documents de suport:

Checklist    Checklist      

Manualsigma    Manual Acord Acadèmic

 

Tot l'alumnat seleccionat haurà de tenir en compte que, dintre dels terminis previstos, s'ha de formalitzar entre d’altres, les següents gestions:

 • Acceptació / No acceptació de la plaça.
 • Documents de sol·licitud (application form) a la universitat de destinació (amb la certificació d’idioma amb el nivell exigit, si escau).
 • Compromís, learning agreement i d’altra documentació que es requereix.
 • Enquesta final de l’estada.
 • Tramitació del visat (si escau).
 • Contractació de l’assegurança complementària de mobilitat en el moment de fer la matrícula.
 • Contractació d’una assegurança mèdica que cobreixi despeses de fins a 300.000€.

Presentació UAB Exchange Programme 2022-23

Presentació Reunió Informativa 

 

Documentació 
La documentació que necessitareu tramitar durant la vostra estada la podreu descarregar de sigm@ i penjar-la per la nostra validació quan ja la tingueu signada

 

Documents UAB E.P

Consulteu els següents documents de suport:

Checklist    Checklist      

Manualsigma    Manual Acord Acadèmic