Sicue

El programa SICUE ofereix als estudiants de grau la possibilitat de realitzar estades d'intercanvi a altres universitats espanyoles. 

Mitjançant aquest sistema, els estudiants poden realitzar part dels seus estudis en una universitat diferent, amb garanties de reconeixement acadèmic i d'aprofitament, així com d'adequació al seu perfil curricular. Cal consultar la durada de les estades que s'ofereixen per a cada titulació al llistat de destinacions. Les places són exclusives per a  la titulació i duració especificada. 

 

Requisits per a participar en el Programa SICUE
L'estudiant ha d'estar matriculat el curs que presenta la sol·licitud i el curs que realitza l'intercanvi.

Per a assegurar que l'estudiant coneix bé el seu sistema docent, en data 30 de setembre del curs de sol·licitud ha de tenir un mínim de 45 crèdits superats i estar matriculat a 30 crèdits més.

Per a estades de 9 mesos, l'alumne haurà de cursar un mínim de 45 crèdits a la universitat de destinació, i 24 en el cas d'estades de 5 mesos. En aquelles situacions en que a l'estudiant li restin per a finalitzar els seus estudis menys crèdits que el mínim exigit a cada tipus d'estada, podrà optar a l'intercanvi si compleix la resta de requisits i realitzar-los preferiblement en un únic semestre.

Un mateix beneficiari no podrà obtenir més d'un intercanvi SICUE en una mateixa universitat, ni més d'un a cada curs acadèmic.

En aquest enllaç podeu consultar el detall de la convocatòria actual.

Preguntes freqüents (FAQ)​

 

Procediment per a la sol·licitud de les places SICUE i calendari
El termini per presentar les sol·licituds per al programa SICUE serà del 13 al 27 de febrer de 2023. La sol·licitud es presentarà per via electrònica a través del portal de Serveis d'Intranet de la UAB. Heu d'anar a la opció Sol·licituds i consulta d'intercanvi OUT. Es podran sol·licitar un màxim de 5 destinacions.

Un cop publicada la resolució l'estudiant haurà d'acceptar la plaça concedida. Les dates establertes són aquestes:

  • Primera resolució: 13 de març
  • Acceptació de places: fins 20 de març de 2023- PRORROGAT FINS EL 22 DE MARÇ
  • Canvis de plaça i reassignacions: del 23 al 27 de març de 2023
  • Segona resolució: 31 de març de 2023
  • Acceptació de places (2a resolució): fins el 18 d'abril de 2023
  • Sol·licitud extraordinària de vacants: fins al 2 de maig de 2023

Sessió informativa

Serà on-line el 13 de Febrer a les 13 hores

Reunió del Microsoft Teams: Feu clic aquí per unir-vos a la reunió