Programes de Mobilitat i Intercanvi Internacional

Erasmus PAS UAB

Informació general 


CONVOCATÒRIA ERASMUS+, MOBILITAT DE PERSONAL PER A FORMACIÓ (STAFF MOBILITY FOR TRAINING) CURS ACADÈMIC 2020-21

IMPORTANT. Respecte a la convocatòria Erasmus+ KA103-2019-20: la data màxima per finalitzar l'estada de les resolucions afectades pel COVID-19 és el 31/05/2022

 
El programa Erasmus+
 
El Parlament europeu ha aprovat el programa Erasmus+ per al període 2014-2020, que entra en vigor l’1 de gener de 2014. El nou programa Erasmus+ s’emmarca en l'estratègia Europa 2020, en l'estratègia Educació i Formació 2020 i en l'estratègia Rethinking Education, i engloba totes les iniciatives d'educació, formació, joventut i esport. En matèria educativa abasta tots els nivells: escolar, formació professional, ensenyament superior i formació de persones adultes.

Aquest programa se centra en l'aprenentatge formal i informal més enllà de les fronteres de la UE, amb una clara vocació d'internacionalització, i s'obre a tercers països amb l'objectiu de millorar les capacitats educatives i formatives de les persones per a l'ocupabilitat d'estudiants, professorat i personal .

Els països que es relacionen a continuació participen plenament en el programa Erasmus+. Estats membres de la Unió Europea (UE): Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Espanya, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Irlanda, Itàlia, Letònia, Lituània, Luxemburg, Malta, Països Baixos, Polònia, Portugal, Regne Unit, República Txeca, Romania, Suècia i Xipre. Estats que no són membres de la Unió Europea: l’exrepública iugoslava de Macedònia, Islàndia, Liechtenstein, Noruega i Turquia.

Suïssa ha quedat exclosa de participar en el programa Erasmus+.Més informació:

Convocatòria Erasmus+ Staff 2020

Trobareu la informació de les universitats que organitzen activitats específiques per a les estades de mobilitat del PAS (Erasmus Staff Week) al cercador de la UE per a l'staff week mobility.
 
Les universitats membres de l’ECIU (més informació a la web de la UAB) hem signat un multilateral Agreement de Mobilitat Erasmus+, amb l’objectiu de potenciar l’intercanvi existent i donar suport a nous tipus de mobilitat (virtual, mixta, enfocada en reptes i microcredencials). Aquest acord permet les mobilitats d’estudiants i personal (professorat i d’administració).
 
També és possible fer estades en altres universitats encara que no organitzin específicament setmanes Erasmus per al PAS, sempre que la institució de destinació ho accepti i lliuri el Training Mobility Agreement degudament signat i segellat al sol·licitant. 
 
Així mateix, hi ha la possibilitat de fer aquestes estades en altres tipus d’institucions que no 
siguin d’ensenyament superior o en empreses, sempre que la institució de destinació ho accepti i lliuri el Pla de treball degudament signat i segellat al sol·licitant. Podeu consultar les institucions que participen en el programa Erasmus a l'enllaç: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/erasmus-charter_en
 
En qualsevol cas, els interessats han de contactar directament amb les universitats de destinació per a saber si els accepten abans de fer cap altre tràmit amb l'ARI.
Procediment que cal seguir per a sol·licitar aquest ajut
Per sol·licitar un ajut de mobilitat de formació Erasmus+ cal :
 • Emplenar el formulari de sol·licitud que trobareu al final d'aquesta pàgina.
 • Adjuntar el work plan degudament omplert i signat (Annex 2) on s'indiquin l'objectiu i les dates aproximades de l'estada, i si és disposa, de la carta o e-mail d'invitació de la universitat estrangera.
 • Les sol·licituds (Annex 3) s’hauran de presentar al Registre General de la UAB, bé al Punt Central de Registre, a l’edifici del Rectorat, als punts de registre que es troben ubicats a les gestions acadèmiques de cada facultat o bé com a sol·licitud genèrica a la Seu electrònica de la UAB

En cas de canvi de dates i/o destinació, s’haurà presentar el document de modificació de sol·licitud (Annex 4) degudament omplert i signat i la carta d’invitació corresponent. Aquests documents també s’hauran de presentar al Registre General de la UAB, bé al Punt Central de Registre, a l’edifici del Rectorat, als punts de registre que es troben ubicats a les gestions acadèmiques de cada facultat o bé al punt de registre del punt d’informació.

Si un mateix sol·licitant presenta més d’una sol·licitud, les haurà de prioritzar i només es tindrà en compte la prioritzada en primer lloc. L’altra o les altres sol·licituds es resoldran a la cinquena resolució en cas que hi hagi fons disponibles.

Arran de la crisi sanitària per la covid19, el programa ha prorrogat els terminis de sol·licitud i les estades de la convocatòria 2020 podran dur-se a terme fins el 30 de setembre del 2022

6ª resolució: 9 de juliol de 2021 per a les sol·licituds rebudes entre l’15 de Maig i el 30 de juny de 2020

7ª resolució: 15 d’octubre de 2021, per a les sol·licituds rebudes entre l’1 de juliol i el 30 de setembre de 2021

8ª resolució: 21 de gener de 2022, per a les sol·licituds rebudes entre el 1 d’octubre i el 23 de desembre de 2021

9ª resolució: 18 de març de 2022, per a les sol·licituds rebudes entre el 7 de gener de 2022 i el 4 de març de 2022

10ª resolució: 13 de maig de 2022, per a les sol·licituds rebudes entre el 5 de març de 2022 i el 30 d’ abril de 2022

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA

11ª resolució: 30 de juny de 2022, per a les sol·licituds rebudes entre el 27 de maig de 2022 i el 17 de juny de 2022


 

Trobareu els enllaços a les resolucions al final d'aquesta pàgina.

Resolucions per les quals s'adjudiquen les places de Mobilitat Erasmus de formació per al PAS de la UAB en el marc del programa Erasmus +:

 • 10 de juliol 2020
 • 16 d'octubre 2020
 • 22 de gener 2021
 • 19 de març 2021
 • 15 de maig 2021
 • 9 de juliol de 2021
 • 15 d’octubre de 2021
 • 21 de gener de 2022
 • 18 de març de 2022
 • 13 de maig de 2022


Renúncies

En cas de renúncia, el/la beneficiari/a de l'ajut ho comunicarà per e-mail (erasmus.staff@uab.cat), al més aviat possible, a l'Àrea de Relacions Internacionals per tal de poder readjudicar l'ajut econòmic entre les sol.licituds que hagin quedat en llista d'espera.


Per a estades de 3 o més dies heu de sol·licitar el permís corresponent a l’Àrea de Personal d'Administració i Serveis mitjançant el formulari de sol·licitud d'activitats a l'estranger.

El pagament de l'ajut queda supeditat a la presentació de tota la documentació següent annexa:

1- Annex Conveni de Subvenció original, signat per l'interessat abans de l’estada
2- Training Mobility Agreement signat per la universitat de destinació. Cal completar les dades que falten i enviar una còpia escanejada a erasmus.staff@uab.cat.
3- Certificat d'estada original signat i segellat per la universitat de destinació on s'indiquin els dies de formació realitzats.

Un cop realitzada l'estada rebreu un correu amb una enquesta online (Erasmus Participant Report Request ) que és obligatori contestar.

El pagament dels ajuts es tramitarà segons la normativa de viatges de la UAB.

El bitllet d’avió i l’allotjament  es tramitaran a través de l’Agència de Viatges de El Corte Inglés de la UAB (ext: 4064-4135; email: uab@viajeseci.es) Cal presentar les targetes d’embarcament.

Per a tramitar altres despeses de transport (taxi, bus, tren, etc.) cal presentar una factura on consti la data i el preu i si és posible el CIF de la UAB Q0818002H. No s’han de presentar tiquets de menjar

En el cas del personal de centres adscrits, el pagament es realitzarà a través del centre adscrit i cal presentar-nos  fotocòpia compulsada dels justificants de les despeses.

L'Àrea d'Economia i Finances no liquidarà cap viatge si la documentació que el justifica arriba més tard del termini màxim de 6 mesos des de la data de realització del viatge.

La documentació es pot lliurar per correu intern o personalment a:

Àrea de Relacions Internacionals
Edifici N - Plaça Cívica
Horari d'atenció al públic: de dilluns a divendres de 10h a 14:00h