Doctorats La UAB és reconeguda internacionalment per la qualitat i la innovació en la recerca.
Tria futur, tria UAB.

Qualificació de la tesi

  • El tribunal avaluador emet un informe amb la qualificació global de la tesi.
  • Les qualificacions poden ser: no apte, aprovat, notable o excel·lent.
  • En cas que la tesi obtingui la qualificació d'excel·lent, el tribunal es tornarà a reunir, a porta tancada, en una nova sessió per proposar la obtenció de la Menció Cum Laude que es farà mitjançant votació secreta i anònima.
  • Quan el secretari del tribunal ens faci arribar a l'Escola de Doctorat la documentació de la teva defensa i, transcorreguts un mínim de 8 dies hàbils, des de l’Escola de Doctorat tancarem la teva acta.
  • Un cop qualificada la teva tesi, podràs consultar la teva nota definitiva consultant el teu expedient en el següent enllaç https://sia.uab.es/ seleccionant la opció Consulta de l'expedient acadèmic i de qualificacions.

Per sol·licitar el títol, consulta aquest enllaç.
 

A tenir en compte
Si has demanat la Menció Internacional o la Menció Industrial cal que tinguis la resolució de la Junta Permanent per a sol·licitar el títol de Doctor/a, atès que aquesta menció s’inclou al títol.

 

En cas que el tribunal valori la conveniència d'afegir una fe d'errades a la tesi, cladrà que:

  • El secretari o el president del tribunal, un cop defensada la tesi, trameti l’informe sobre la conveniència que es faci una fe d’errades en la tesi doctoral junt amb l’acta de la defensa de la tesi i la resta de documentació.
  • L’interessat disposarà d’un màxim de 15 dies després de la defensa per presentar-la al secretari o president del tribunal. Aquesta fe d’errades (per escrit) haurà d’estar signada també pel doctorand i el seus directors.
  • El secretari o el president la signarà i la farà arribar a l’Escola de Doctorat en un màxim de 20 dies després de la defensa.