Doctorats La UAB és reconeguda internacionalment per la qualitat i la innovació en la recerca.
Tria futur, tria UAB.

Diagrama de flux

Quin és el procés que seguirà la meva sol·licitud de dipòsit de tesi?

Diagrama de flux

El diagrama de flux és la representació gràfica del procés de dipòsit de tesi online. En el vídeo t’expliquem tots els detalls del procés.
Diagrama de flux del procés del dipòsit de la tesi online

Estats en què es pot trobar la tesi (ordre alfabètic):
CA: sol·licitud caducada després de 2 mesos sense completar
CO: pendent de validar pel Coordinador
CR: sol·licitud retornada al Coordinador
DC: no autoritzada pel coordinador
DE: sol·licitud desistida pel doctorand després de 10 dies sense esmenar (quan està en SR)
DI: pendent de validar pel Director
DR: sol·licitud retornada al Director
ED: pendent de validar per l'Escola de Doctorat
OK: validada per l'ED  
RE: sol·licitud renunciada voluntàriament pel doctorand (quan està en SR)
SI: sol·licitud Incompleta
SR: el coordinador retorna la Sol·licitud al doctorand
TD: sol·licitud desistida voluntàriament pel doctorand (quan està en SI)
TR: sol·licitud retornada al Tutor
TU: pendent de validar pel Tutor

A efectes de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, tot i que l'aplicatiu estarà obert per sol·licitar el dipòsit de la tesi, el nombre de dies per fer les validacions que s'indica en aquest procediment es computa en dies hàbils i, per tant, en queden exclosos tots els dissabtes, diumenges i els dies declarats festius.

Tot i que durant els períodes de vacances (Setmana Santa, agost i Nadal) l'aplicatiu estarà obert per entrar-hi sol·licituds, la tramitació de les validacions quedarà afectada fins la represa de l'activitat docent.