Cursos en Biociències


Cursos Inici Places Modalitat
Basics of Biochemistry for Nanoscience Set 20 25 Presencial
Basics of Chemistry for Nanoscience Set 20 25 Presencial
Basics of Physics for Nanoscience Set 20 25 Presencial
Estratègies en Bioseguretat i Biocontenció Juny 21 15 Presencial
Formació per a Personal Investigador Usuari d'Animals per a Experimentació i Altres Finalitats Científiques (Gener) Gen 21 45 Presencial