Tesis publicades

Tesis publicades de la UAB

Totes les tesis doctorals que es defensen a la UAB es publiquen al repositori TDX (Tesis Doctorals en Xarxa) el qual és un repositori cooperatiu que conté, en format digital, tesis doctorals llegides a les universitats de Catalunya i d'altres comunitats autònomes. La consulta de les tesis és d’accés lliure i permet realitzar cerques al text complet, per autor/a, director/a, títol, paraules clau, universitat i departament on s'ha llegit, any de defensa, etc.

Els objectius d'aquest repositori, gestionat i coordinat pel Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), i patrocinat per la Generalitat de Catalunya, són:

  • Difondre, arreu del món i a través d'internet, els resultats de la recerca universitària.
  • Oferir als autors de les tesis una eina que incrementa l'accés i la visibilitat del seu treball.
  • Afavorir l'edició electrònica en obert de la producció científica pròpia.

Segons dades del CSUC, la UAB es situa com la primera universitat de Catalunya pel que fa al doctorat en volum de tesis. Les tesis defensades anualment a la UAB representen gairebé una tercera part del total de tesis llegides al sistema universitari català. En global, el 26,3% de les tesis dipositades a TDX han estat defensades en programes de doctorat de la UAB. Pel que fa a l’Estat espanyol, el repositori de tesis TESEO rep unes 10.000 tesis per curs, de les quals més d'un 6% procedeixen de programes de doctorat de la UAB.


Més informació: