Sol·licitud de dipòsit de tesi online

Sol·licitud de dipòsit

Per saber com fer la teva sol·licitud pots consultar els vídeos que hi ha als següents apartats.

Les dades i documents introduïts (títol de la tesi, exemplar de la tesi, etc.) són definitius en el moment en que s’hagi fet la difusió oficial de la tesi per part de l’Escola de Doctorat.

 

Com puc iniciar el dip online

 

Connecta't

 

Pantalla Dades Personals

Dades de la Tesi

 

El títol de la tesi no ha d’estar en majúscules, ni contenir faltes d’ortografia, etc.

Si hi ha fòrrmules o caracters que el programa no et permet indicar o reconeix, afegeix-les en un correu electrònic i envia’l a: ed.intranet@uab.cat per tal que s’incorporin.

Les línies de recerca que s’indiquen han de coincidir amb les del tutor/director de la tesi.

Recordeu que els noms dels fitxers que s'incorporen (el de la tesi, el del full del tribunal...) no poden contenir accents ni caracters especials (_ - " / etc.), només lletres de l'alfabet.

 

Proposta membres de tribunal


Aquí pots trobar els models de tribunal que cal omplir i pujar a l’apartat Adjuntar Documentació. És obligatori incloure aquest document per tal de presentar la sol·licitud correctament:

Membres titulars: com a màxim un dels tres membres titulars pot ser de la UAB o de les institucions col·laboradores de l'Escola de Doctorat o del Programa de Doctorat.

Membres suplents: Si el dia de la defensa de la tesi un dels membres titulars del tribunal no hi pot assistir, podrà actuar un dels suplents, tenint en compte que màxim un dels tres membres en la composició final del tribunal pot ser de la UAB o de les institucions col·laboradores de l'Escola de Doctorat o del Programa de Doctorat. Es recomana proposar 3 suplents i que com a mínim un d'ells estigui en condicions d'actuar en el tribunal si es produeix una incidència d'última hora. Caldria que fos una persona externa a la UAB i amb domicili o lloc de treball proper al Campus o a l'espai de defensa de la tesi.

Recordeu que no poden formar part del tribunal ni directors, ni ex-directors, ni tutor, ni ex-tutors, ni responsables de les estades per a la Menció de doctor Internacional, ni coautors dels articles.

Important! Cal que informeu el DNI/Passaport/NIE de tots els membres del tribunal a la proposta que adjunteu a l'apartat de "Documentació" del dipòsit online per tal que puguem tramitar TESEO.

Atenció! Tots els membres de tribunal que ja estan registrats en el nostre sistema tenen com a vinculació de la procedència la UAB. En cas que no sigui correcte, heu de modificar-la indicant la procedència que pertoqui (Universitat, institució, etc.), així com l'adreça de correu electrònic actual. Sobretot, no els heu de tornar a donar d’alta com a professors externs.

 

Pantalla TDX i Teseo

Pantalla Adjuntar Documentació i Tesi

 

Si t’has equivocat en el document que has adjuntat de la tesi i ja l’has gravat, pots desistir-la o bé, informar al teu director de que no és la versió definitiva. El que es farà es retrocedir la teva sol·licitud per part del coordinador del programa per tal que puguis fer el canvi d’exemplar abans de que el dipòsit arribi a la validació de l’ED.

Atès que a la sol·licitud online de la tesi, envia correus electrònics d’avisos de canvi d’estat, es recomana que tots els actors (doctorands, directors, tutors) revisin el correu brossa, de tots els actors.

Connecta't per començar el teu dipòsit online.