Diagrama de flux

Quin és el procés que seguirà la meva sol·licitud de dipòsit de tesi?

Diagrama de flux

El diagrama de flux és la representació gràfica del procés de dipòsit de tesi online. En el vídeo t’expliquem tots els detalls del procés.
Diagrama de flux del procés del dipòsit de la tesi online

Estats en què es pot trobar la tesi (ordre alfabètic):
CA: sol·licitud caducada després de 2 mesos sense completar
CO: pendent de validar pel Coordinador
CR: sol·licitud retornada al Coordinador
DC: no autoritzada pel coordinador
DE: sol·licitud desistida pel doctorand després de 10 dies sense esmenar (quan està en SR)
DI: pendent de validar pel Director
DR: sol·licitud retornada al Director
ED: pendent de validar per l'Escola de Doctorat
OK: validada per l'ED  
RE: sol·licitud renunciada voluntàriament pel doctorand (quan està en SR)
SI: sol·licitud Incompleta
SR: el coordinador retorna la Sol·licitud al doctorand
TD: sol·licitud desistida voluntàriament pel doctorand (quan està en SI)
TR: sol·licitud retornada al Tutor
TU: pendent de validar pel Tutor