Doctorats La UAB és reconeguda internacionalment per la qualitat i la innovació en la recerca.
Tria futur, tria UAB.

Registre de la tesi

Registre de la tesi

Procediment per registrar una tesi doctoral al Registre de la Propietat Intel.lectual

Els doctors poden registrar de manera voluntària la seva tesi en el Registre de la Propietat Intel·lectual (RPI) de Catalunya. Aquest servei depèn del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Les oficines on es pot fer aquest registre estan ubicades a Barcelona (Gran Via de les Corts Catalanes, 184, baixos), Girona, Lleida i Tarragona.

Què és el Registre de la Propietat Intel·lectual i què s'hi pot registrar?

El Registre de la Propietat Intel·lectual és un organisme previst en la Llei de Propietat Intel·lectual, concebut com un dels sistemes de protecció dels drets de Propietat Intel·lectual a través de la prova i la publicitat dels drets que s'inscriuen.

Mitjançant la inscripció de les obres susceptibles de protecció en el Registre competent s'obté un mitjà de prova per acreditar qui és l'autor d'una obra inscrita i a qui corresponen els drets d'explotació econòmica de l'obra.

En els Registres de la Propietat Intel·lectual es registren drets que recauen sobre les obres susceptibles de protecció. En concret hi ha uns drets morals (decidir si l'obra ha d'ésser divulgada, el dret al reconeixement de l'autoria, exigir el respecte a la integritat de l'obra, etc.) que corresponen sempre als autors, i uns drets de contingut econòmic (dret a reproduir, a comunicar, a distribuir les còpies i el dret a la transformació de l'obra) que l'autor o els autors poden haver cedit a terceres persones.

Les idees, mètodes, sistemes o procediments no queden protegits per la legislació de propietat intel·lectual. Només queda protegida la seva expressió literària o científica, però no la idea continguda que per tant no pot ser objecte de registre.

Per fer el registre de la tesi s’han d’omplir dues instàncies, la primera dependrà de si l’autor va personalment a registrar-la o delega en una altra persona, i la segona dependrà de la secció a la qual pertany l’obra. En aquest darrer cas hi ha set models possibles.

Trobarás tota la documentació a: