Tarifes

Tarifes

Tarifes CERec 2023

En la Comissió Econòmica del dia 15 de desembre de 2022, s'ha pres l'acord CE 140/2022 que estableix l'aprovació de les tarifes per a l'any 2023 del Comitè d'Ètica en la Recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona.