Tarifes

Tarifes

Tarifes CERec 2024

En la Comissió Econòmica del dia 15 de desembre de 2023, s'ha pres l'acord CE 123/2023 que estableix l'aprovació de les tarifes per a l'any 2024 del Comitè d'Ètica en la Recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona.