Tarifes

Tarifes

En la Comissió Econòmica del dia 13 de desembre de 2019, s'ha pres l'acord CE 132/2019 que estableix l'aprovació de les tarifes per a l'any 2020 de l'Òrgan Habilitat del Comitè d'Ètica en Experimentació Animal de la Universitat Autònoma de Barcelona:

Tarifes OH 2020