Tarifes

Tarifes

En la Comissió Econòmica del dia 26 de marzo de 2021, s'ha pres l'acord CE 25/2021 que estableix l'aprovació de les tarifes per a l'any 2021 de l'Òrgan Habilitat del Comitè d'Ètica en Experimentació Animal de la Universitat Autònoma de Barcelona:

Tarifes OH 2020