Tarifes

IMG_Tarifes_OH_2019

En la Comissió Econòmica del dia 15 de febrer de 2019, s'ha pres l'acord CE 03/2019 que estableix l'aprovació de les tarifes per a l'any 2019 de l'Òrgan Habilitat del Comitè d'Ètica en Experimentació Animal de la Universitat Autònoma de Barcelona.