Composició

Composició

Dr. José Luis Molina, President
Sra. Núria Pérez, Secretària
Sra. Marina Hernández, administrativa

COMPOSICIÓ CEEAH

Actualment, i en compliment del que estableix el seu reglament intern, la CEEAH està formada pels següents membres:

Sr. Ignacio Segovia, com a membre assessor en benestar animal.

Dr. Pedro José Otaegui, com a membre assessor en benestar animal.

Dr. José Luís Ruíz de la Torre, com a membre assessor en benestar animal.

Dra. Sandra Barbosa Pérez, com a membre assessor en benestar animal.

Dr. Vicente Martínez Perea, com a membre del professorat que fan recerca en ciències de la vida o de la salut.

Sra. Núria Pérez, com a membre representant de la Unitat de Garantia de Qualitat de la UAB.

Dra. Sònia Darbra, com a membre del professorat que fan recerca en ciències de la vida o de la salut.

Dr. Jose Luis Molina, com a membre del professorat antropòleg que faci recerca en ciències humanes o socials.

Dr. Daniel Gamper, com a membre del professorat de filosofia no vinculat a l'experimentació en ciències de la vida o de la salut.

Dr. Miquel Torregrossa, com a membre del professorat que fan recerca en ciències de la vida o de la salut.

Sr. Agustí Verde, com a Delegat de Protecció de Dades de dates de la UAB

Dra. Marta Martín Flix, com a membre del professorat que fan recerca en ciències de la vida o de la salut.

Dra. Ainhoa Flecha Fernandez Sanmamed, com a membre del professorat sociòleg que faci recerca en ciències humanes o socials

COMPOSICIÓ CEEA

Sr. Ignacio Segovia, com a membre assessor en benestar animal.

Dr. Pedro José Otaegui, com a membre assessor en benestar animal.

Dr. José Luís Ruíz de la Torre, com a membre assessor en benestar animal.

Dra. Sandra Barbosa Pérez, com a membre assessor en benestar animal.

Dr. Vicente Martínez Perea, com a membre del professorat que fan recerca en ciències de la vida o de la salut.

Sra. Núria Pérez, com a membre representant de la Unitat de Garantia de Qualitat de la UAB.

Dra. Sònia Darbra, com a membre del professorat que fan recerca en ciències de la vida o de la salut.

Dr. Jose Luis Molina, com a membre del professorat antropòleg que faci recerca en ciències humanes o socials.