Composició

Composició

Dr. José Luis Molina, President
Sra. Núria Pérez, Secretària
Sra. Emma Roig, Administrativa

COMPOSICIÓ CERec
Actualment, i en compliment del que estableix el seu reglament intern, el CERec està format pels següents membres:

 • Dra. Marta Arumi Ribas, com a membre del professorat antropòleg, sociòleg o psicòleg, o que faci recerca en ciències humanes o socials.
 • Dra. Ainhoa Flecha Fernandez Sanmamed, com a membre del professorat antropòleg, sociòleg o psicòleg, o que faci recerca en ciències humanes o socials.
 • Dr. Juan Manuel Leyva Moral, com a membre del professorat antropòleg, sociòleg o psicòleg, o que faci recerca en ciències humanes o socials.
 • Dr. Ignasi Marco Sanchez, com a membre del professorat que fan recerca en ciències de la vida o de la salut.
 • Dra. Marta Martín Flix, com a membre del professorat que fan recerca en ciències de la vida o de la salut.
 • Dr. Vicente Martínez Perea, com a membre del professorat que fan recerca en ciències de la vida o de la salut.
 • Dr. Jose Luis Molina, com a membre del professorat antropòleg, sociòleg o psicòleg, o que faci recerca en ciències humanes o socials.
 • Dr. Pedro José Otaegui, com a membre assessor en benestar animal.
 • Sra. Núria Pérez, com a membre representant de la Unitat de Garantia de Qualitat de la UAB.
 • Dr. José Luís Ruíz de la Torre, com a membre assessor en benestar animal.
 • Sr. Ignacio Segovia Hijarrubia, com a membre assessor en benestar animal.
 • Dra. Emma Teodoro Martínez, com a membre del professorat jurista o filòsof.
 • Dr. Miquel Torregrossa, com a membre del professorat que fan recerca en ciències de la vida o de la salut.
 • Sr. Agustí Verde, com a Delegat de Protecció de Dades de la UAB.

SUBCOMITÈS CERec

CEEA (Comitè d'Ètica en Experimentació Animal)

 • Dr. Ignasi Marco, com a membre del professorat que fan recerca en ciències de la vida o de la salut.
 • Dr. Vicente Martínez, com a membre del professorat que fan recerca en ciències de la vida o de la salut.
 • Dr. José Luis Molina, com a membre del professorat antropòleg, sociòleg o psicòleg, o que faci recerca en ciències humanes o socials.
 • Dr. Pedro José Otaegui, com a membre assessor en benestar animal.
 • Sra. Núria Pérez, com a membre representant de la Unitat de Garantia de Qualitat de la UAB.
 • Dr. José Luis Ruíz de la Torre, com a membre assessor en benestar animal.
 • Sr. Ignacio Segovia Hijarrubia, com a membre assessor en benestar animal.

CCS (Comitè de Ciències de la Salut)

 • Dr. Juan Manuel Leyva, com a membre del professorat antropòleg, sociòleg o psicòleg, o que faci recerca en ciències humanes o socials.
 • Dra. Marta Martín, com a membre del professorat que fan recerca en ciències de la vida o de la salut.
 • Dr. Vicente Martínez, com a membre del professorat que fan recerca en ciències de la vida o de la salut.
 • Dr. José Luis Molina, com a membre del professorat antropòleg, sociòleg o psicòleg, o que faci recerca en ciències humanes o socials.
 • Sra. Núria Pérez, com a membre representant de la Unitat de Garantia de Qualitat de la UAB.
 • Dra. Emma Teodoro, com a membre del professorat jurista o filòsof.
 • Sr. Agustí Verde, com a Delegat de Protecció de Dades de la UAB.

CCSS-H (Comitè de Ciències Socials i Humanitats)

 • Dra. Marta Arumi, com a membre del professorat antropòleg, sociòleg o psicòleg, o que faci recerca en ciències humanes o socials.
 • Dra. Ainhoa Flecha, com a membre del professorat antropòleg, sociòleg o psicòleg, o que faci recerca en ciències humanes o socials.
 • Dra. Marta Martín, com a membre del professorat que fan recerca en ciències de la vida o de la salut.
 • Dr. José Luis Molina, com a membre del professorat antropòleg, sociòleg o psicòleg, o que faci recerca en ciències humanes o socials.
 • Sra. Núria Pérez, com a membre representant de la Unitat de Garantia de Qualitat de la UAB.
 • Dra. Emma Teodoro, com a membre del professorat jurista o filòsof.
 • Dr. Miquel Torregrossa, com a membre del professorat que fan recerca en ciències de la vida o de la salut.
 • Sr. Agustí Verde, com a Delegat de Protecció de Dades de la UAB.