Composició

Composició

MEMBRES DE L’OH-CEEA-UAB

Dr. José Luis Molina, President de l’OH-CEEA-UAB. 
 
Sra. Núria Pérez Pastor, secretària de l’OH-CEEA-UAB, membre de l’OH-CEEA-UAB com a altre membre científic (representant de la Unitat de Garantia de Qualitat de la UAB).
 
Dr. Pedro José Otaegui Goya membre de l’OH-CEEA-UAB com a assessor en benestar animal del centre usuari SER-CBATEG i com a persona amb experiència i com a investigador o altre membre científic que no estigui directament relacionat amb el procediment.
 
Dr. Marc Grao, en substitució temporal del Sr.Ignacio Segovia Hijarrubia, membre de l’OH-CEEA-UAB com a assessor en benestar animal del centre usuari Servei d’Estabulari (SE) i com a investigador o altre membre científic que no estigui directament relacionat amb el procediment.
 
Dr. José Luis Ruíz de la Torre Casañas, membre de l’OH-CEEA-UAB com a assessor en benestar animals del centre usuari Servei de Granges i Camps Experimentals (SGCE) i com a investigador o altre membre científic que no estigui directament relacionat amb el procediment.
 
Dra. Ignasi Marco Sanchez, membre de l’OH-CEEA-UAB com a investigador no relacionat directament amb el projecte experimental i com a persona amb experiència i coneixement en benestar dels animals que no tingui relació directa amb el centre usuari ni amb el projecte (investigador acreditat).

Dr. Vicente Martínez Perea, membre de l’OH-CEEA-UAB com a investigador no relacionat directament amb el projecte experimental i com a persona amb experiència i coneixement en benestar dels animals que no tingui relació directa amb el centre usuari ni amb el projecte (investigador acreditat).