Presentació

Les diferents normatives i convocatòries de projectes recerca exigeixen que la investigació que implica l’experimentació amb humans, la utilització de mostres biològiques d’origen humà i/o la recollida de dades personals obtingui una autorització per part del Comitè d’ètica de la institució en la qual es desenvoluparà la recerca. En aquest sentit, la CEEAH assessora al personal investigador per tal d’assolir els estàndards ètics exigits, els quals es basen en els principis de beneficència, respecte per l’autonomia de les persones a l’hora de donar el seu consentiment per participar en la recerca, i justícia, principis fixats a l’ Informe de Belmont, el Codi de Nuremberg, la Declaració de Helsinki  i recollits a la Llei 14/2007, de 3 de julio, de Investigación biomèdica, entre d’altres.
 

Els principis bàsics de la recerca amb participants menors i persones majors d’edat es troben a continuació: