Calendari de reunions

Calendari Reunions CERec

El CERec i el CEEA es reuneixen com a mínim mensualment per avaluar els projectes/procediments relacionats amb temes ètics. Els procediments que es presentin al CERec perquè siguin avaluats, han de ser presentats mitjançant l'aplicatiu d'intranet.

L'ordre del dia es tanca una setmana abans de la reunió, i els procediments a tractar han d'estar prèviament revisats i confirmats pel seu assessor. Per aquest motiu és preferible començar a tramitar el procediment amb prou temps per ser revisat per l'assessor. En funció del nombre de procediments presentats simultàniament aquest procés es pot allargar a les següents reunions programades.

La renovació dels procediments d'experimentació animals s'ha de començar a tramitar 6 mesos abans de la seva caducitat, per poder presentar a la Generalitat la seva renovació dins del termini.

Les properes reunions planificades són:
 

Termini presentació projecte Data tancament ordre del dia Data reunió
04/11/2022 11/11/2022 18/11/2022
02/12/2022 09/12/2022 16/12/2022
06/01/2023 13/01/2023 20/01/2023
03/02/2023 10/02/2023 17/02/2023
03/03/2023 10/03/2023 17/03/2023
07/04/2023 14/04/2023 21/04/2023
05/05/2023 12/05/2023 19/05/2023
02/06/2023 09/06/2023 16/06/2023
30/06/2023 07/07/2023 14/07/2023
08/09/2023 15/09/2023 22/09/2023
06/10/2023 13/10/2023 20/10/2023
03/11/2023 10/11/2023 17/11/2023
01/12/2023 08/12/2023 15/12/2023