Reglament

El Consell de Govern, el 23 de març de 2017, va aprovar el Reglament de l’Òrgan Habilitat, en el qual se'n regulen les funcions i les responsabilitats.