Codi de bones pràctiques

Bones pràctiques

Les  bones  pràctiques  en  la  recerca  impliquen  una  actitud  intel·lectual  que  es  tradueix  en  una  actitud  en  la  feina.  Estan  relacionades  amb  com  es  planifica  i  es  desenvolupa  la  recerca,  com  es  registren  i  es  difonen  els  resultats  i  com  es disseminen, s’apliquen i s’exploten els coneixements derivats de la recerca. 

El  CBPR  és  un  instrument  col·lectiu  d’autoregulació  i  constitueix  un  conjunt de  pautes  d’actuació,  recomanacions  i  compromisos  sobre  la  realització  de  les activitats  de  recerca.

La  seva  força  prové  del  fet  que  inclou  preceptes  legals,  però  també  de  l’acceptació  voluntària  que  en  fan  tots  els  actors  involucrats  en  la recerca, i molt especialment els investigadors/es. Aquesta acceptació fa que allò que hi figura sigui el que els investigadors de reconegut prestigi consideren que és adequat pel que fa a les actituds, el comportament i el compromís ètic que la recerca de nivell mereix.

És per això que els seus objectius són:

·         Una millora de la qualitat de la recerca en tots els seus camps.
·         L’establiment  de  mecanismes  per  garantir  l’honestedat,  el  rigor  i  la  responsabilitat en la recerca.
·         L’adquisició  d’unes  bones  pràctiques  científiques  en  l’etapa  de  formació  dels investigadors.

El seu contingut és complementari al que ja disposen les normes legals existents
Aquest  document  és  aplicable  als  investigadors  i  als  investigadors  en  formació  de  la  UAB,  així  com  també  als  d’entitats  participades  majoritàriament  o  controlades per la Universitat.

Presentació del Codi de Bones Pràctiques a la Recerca de la UABSessió de benvinguda de l'escola de Doctorat que va tenir lloc el 31 de gener a l'Auditori de la Facultat de Ciències Socials i Lletres

 

Codi Bones Pràctiques en Castellà

Codi Bones Pràctiques en Anglès