Reglament

Reglament

El 25 de gener de 2001 el Consell de Govern va aprovar el Reglament de la Comissió d'Ètica en l'Experimentació Animal i Humana (CEEAH) de la UAB, i més tard es van introduir modificacions el 27 de setembre de 2006, el 23 de març de 2017 i l’11 de març de 2020, incorporant en aquesta última el Delegat de Protecció de Dades de la UAB com a membre de la Comissió. Aquest reglament regula les funcions i responsabilitats de la CEEAH.