Publicació

Publicació

La UAB s’adhereix als principi de l’accés obert a la informació científica així com a les bones pràctiques de la publicació científica de la COPE (Committee on Publication Ethics) que estableixin els criteris d’autoria intel·lectual, la prevenció del plagi, l’auto-plagi i la redundància de les publicacions científiques.