Gestió acadèmica

Gestió Acadèmica (Sabadell)

La Gestió Acadèmica del centre té cura de les tasques relatives a les qüestions administratives i acadèmiques relacionades amb professors i alumnes.


HORARI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC:

Juliol: de 10h. a 13h. de dilluns a divendres

De setembre a juny: de 10h. a 13h. de dilluns a divendres; de 15h. a 16:30h. dilluns i dijous.

Agost, període de Nadal i de Setmana Santa: la gestió acadèmica està tancada.


CONTACTE:

Per ser atès personalment, cal demanar cita prèvia

icona ubicació    Gestió Acadèmica
Campus de Sabadell UAB

Edifici S
C/ Emprius, 2
08202 SABADELL
icona phone

93 728 77 12

676239319

icona email ga.campus.sabadell@uab.cat Alumnes altres cursos
documentacio.matricula.sabadell@uab.cat  Alumnes de nou accés

 

SERVEIS QUE T'INTERESSEN


Us podeu adreçar a la Gestió Acadèmica per als temes següents:

Informació/tramitació de:

 • Per sol·licitar informació sobre qüestions relacionades amb la normativa acadèmica i tractament de l'expedient, així com altres informacions sobre els plans d'estudi
 • Compulsa de documents
 • Convalidacions d'estudis
 • Matriculació
 • Accés per canvi d'estudis
 • Tramitació de títols
 • Accés a Estudis de Màster Oficial
 • Ampliació de matrícula
 • Anul·lació de matrícula
 • Canvis d'assignatures
 • Canvis de grup
 • Tramitació de sol·licituds
 • Convocatòries extraordinàries d'exàmens

La secretaria us informa de la normativa existent mitjançant els taulers d'anuncis destinats a aquest efecte, la pantalla del vestíbul, el web de la UAB (http://www.uab.cat) i el del centre (http://www.uab.cat/economia-empresa/). Les notificacions personals es faran per correu postal, telèfon, correu electrònic, o d'altres mecanismes que s'ajustin a les lleis i normatives que regulen el procediment administratiu i la protecció de dades de caràcter personal.

Nota important: atesa la confidencialitat de l'expedient de l'alumne, en cap cas es podrà donar informació telefònica tant pel que fa a les dades acadèmiques com a les personals. Així mateix, i per evitar informacions no ajustades, no s'informarà per telèfon dels horaris de classe ni d'exàmens.
 

DIRECTORI

Responsable Gestió Acadèmica       
Informació Acadèmica  93 728 7712   676239319 ga.campus.sabadell@uab.cat
Informació Docència

93 728 7712

ga.programacio.docent.sabadell@uab.cat