Gestió acadèmica

Gestió Acadèmica (Sabadell)

La Gestió Acadèmica del centre té cura de les tasques relatives a les qüestions administratives i acadèmiques relacionades amb professors i alumnes.


HORARI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC: 

Consulteu els horaris al web de la cita prèvia

Quan demaneu la cita prèvia, veureu que hi ha un seguit d'assumptes que s'han de gestionar de forma ONLINE, per reservar les cites presencials a aquells tràmits que han de ser forçosament en persona (lliurament de títols i SET's, de certificats d'expedient que requereixen de signatura manuscrita per legalitzar, etc).

Durant el període de vacances de Nadal, i el període de vacances de Setmana Santa: No hi ha servei.


CONTACTE:

Per ser atès personalment, cal demanar cita prèvia

icona ubicació    Gestió Acadèmica
Campus de Sabadell UAB

Edifici S
C/ Emprius, 2
08202 SABADELL
icona phone 93 728 77 12
icona email ga.campus.sabadell@uab.cat Alumnes altres cursos
documentacio.matricula.sabadell@uab.cat  Alumnes de nou accés


SERVEIS QUE T'INTERESSEN

Us podeu adreçar a la Gestió Acadèmica per als temes següents:

Informació/tramitació de:

 • Per sol·licitar informació sobre qüestions relacionades amb la normativa acadèmica i tractament de l'expedient, així com altres informacions sobre els plans d'estudi
 • Compulsa de documents
 • Convalidacions d'estudis
 • Matriculació
 • Accés per canvi d'estudis
 • Tramitació de títols
 • Accés a Estudis de Màster Oficial
 • Ampliació de matrícula
 • Anul·lació de matrícula
 • Canvis d'assignatures
 • Canvis de grup
 • Tramitació de sol·licituds
 • Convocatòries extraordinàries d'exàmens

La secretaria us informa de la normativa existent mitjançant els taulers d'anuncis destinats a aquest efecte, la pantalla del vestíbul, el web de la UAB (http://www.uab.cat) i el del centre (http://www.uab.cat/economia-empresa/). Les notificacions personals es faran per correu postal, telèfon, correu electrònic, o d'altres mecanismes que s'ajustin a les lleis i normatives que regulen el procediment administratiu i la protecció de dades de caràcter personal.

Nota important: atesa la confidencialitat de l'expedient de l'alumne, en cap cas es podrà donar informació telefònica tant pel que fa a les dades acadèmiques com a les personals. Així mateix, i per evitar informacions no ajustades, no s'informarà per telèfon dels horaris de classe ni d'exàmens.
 

DIRECTORI

Responsable Gestió Acadèmica      Josep Maria Campuzano Puntí
Informació Acadèmica 93 728 7712    ga.campus.sabadell@uab.cat
Informació Docència 93 728 7712 ga.programacio.docent.sabadell@uab.cat