Gestió acadèmica

La Gestió Acadèmica del centre té cura de les tasques relatives a les qüestions administratives i acadèmiques relacionades amb professors i alumnes.
 

HORARI D'ATENCIÓ

De dilluns a divendres l'horari d'atenció al públic és el següent:

Durant el curs acadèmic:
Dilluns, dimarts i dijous: De 10:00 a 13:00 hores i de 15:30 a 17:00h.
Dimecres i divendres: De 10:00 a 13:00h.

De l'1 al 31 de juliol
De 10:00 a 13:00 hores

Del 26 al 30 d'agost:
de 10:00 a 12:00 hores

De l'1 al 25 d'agost, el període de vacances de Nadal, i el període de vacances de Setmana Santa:
No hi ha servei.

 

CONTACTA:
 

Per ser atès personalment, cal demanar cita prèvia

Gestió Acadèmica
Campus de Sabadell UAB
Edifici S
C/ Emprius, 2
08202 SABADELL

93 728 77 12
93 728 77 13
93 728 77 27
ga.campus.sabadell@uab.catSERVEIS QUE T'INTERESSEN
Us podeu adreçar a la Gestió Acadèmica per als temes següents:

Informació/tramitació de:
 

 • Per sol·licitar informació sobre qüestions relacionades amb la normativa acadèmica i tractament de l'expedient, així com altres informacions sobre els plans d'estudi

 • Compulsa de documents

 • Convalidacions d'estudis

 • Matriculació

 • Accés per canvi d'estudis

 • Tramitació de títols

 • Accés a Estudis de Màster Oficial

 • Ampliació de matrícula

 • Anul·lació de matrícula

 • Canvis d'assignatures

 • Canvis de grup

 • Tramitació de sol·licituds

 • Convocatòries extraordinàries d'exàmens

La secretaria us informa de la normativa existent mitjançant els taulers d'anuncis destinats a aquest efecte, la pantalla del vestíbul, el web de la UAB (http://www.uab.cat) i el del centre (http://www.uab.cat/economia-empresa/). Les notificacions personals es faran per correu postal, telèfon, correu electrònic, o d'altres mecanismes que s'ajustin a les lleis i normatives que regulen el procediment administratiu i la protecció de dades de caràcter personal.

Nota important: atesa la confidencialitat de l'expedient de l'alumne, en cap cas es podrà donar informació telefònica tant pel que fa a les dades acadèmiques com a les personals. Així mateix, i per evitar informacions no ajustades, no s'informarà per telèfon dels horaris de classe ni d'exàmens.
 

DIRECTORI
 
  Responsable Gestió Acadèmica   Josep Maria Campuzano Puntí
  Informació Acadèmica 93 728 7712 ga.campus.sabadell@uab.cat
  Informació Docència 93 728 7713 ga.campus.sabadell@uab.cat
  Relacions Internacionals 93 728 7725 intercanvis.sabadell@uab.cat
  Servei Ocupabilitat 93 581 1472 s.ocupabiliat@uab.cat
  93 728 7726