Eleccions Junta de Facultat 2022

Eleccions Junta de Facultat 2022

 

 

La degana, d'acord amb el que estableix el Reglament de la Facultat, ha convocat eleccions per a la renovació dels membres de la Junta de Facultat. La votació es farà pel sistema de vot electrònic els dies 8 i 9 de juny de 2022.

En aquestes eleccions, es renoven tots el membres electes representants dels quatre sectors electorals: sector A (professorat amb vinculació permanent a la Universitat); sector B (resta de personal acadèmic i el personal investigador en formació que exerceixi funcions de docència); sector C (estudiants de grau i postgrau) i sector D (personal d'administració i serveis).

Documentació:

CALENDARI ELECTORAL

Data     Procediment
 10/05/22 Convocatòria de les eleccions i publicació del calendari electoral
 10/05/22 Publicació dels censos electorals provisionals i model normalitzat de candidatura
 11/05 - 16/05/22 Termini de presentació de reclamacions als censos
Les reclamacions es presentaran via e-mail a dg.economia.empresa@uab.cat o presencialment al Deganat (campus de Bellaterra).
 17/05/22 Resolució eventuals reclamacions als censos
 18/05/22 Publicació dels censos electorals definitius
 11/05 - 18/05/22 Termini de presentació de candidatures
Les candidatures es presentaran via e-mail a dg.economia.empresa@uab.cat o presencialment al Deganat (campus de Bellaterra).
 18/05/22 Proclamació provisional de candidatures
 19/05 - 20/05/22 Termini de presentació de reclamacions a la proclamació provisional de candidatures
Les reclamacions es presentaran, utilitzant el formulari per presentar reclamacions, via e-mail a dg.economia.empresa@uab.cat (amb còpia a Xavier.Vila@uab.cat), o presencialment al Deganat (campus de Bellaterra).
 21/05/22 Resolució eventuals reclamacions a la proclamació provisional de candidatures
 23/05/22 Proclamació definitiva de candidatures
 23/05/22 Sorteig per designar els membres de la mesa electoral
 23/05 - 9/06/22 Campanya electoral
 8/06 (9:00) - 9/06/22 (16:00) Jornades de votació (vot electrònic): Portal de votació electrònica
 9/06/22 (16:00) Escrutini de les votacions (Oificna de Coordinació Institucional, Rectorat)
 10/06/22 Proclamació provisional dels resultats
 13/06 - 14/06/22 Termini de presentació de reclamacions a la proclamació provisional dels resuñtats
Les reclamacions es presentaran via e-mail a dg.economia.empresa@uab.cat o presencialment al Deganat (campus de Bellaterra).
 15/06/22 Resolució eventuals reclamacions a la proclamació provisional dels resuñtats
Les reclamacions es presentaran via e-mail a dg.economia.empresa@uab.cat o presencialment al Deganat (campus de Bellaterra).
 15/06/22           Proclamació definitiva dels resultats