Eleccions Junta de Facultat 2019

Eleccions Junta de Facultat 2019

 El degà, d'acord amb el que estableix el Reglament de la Facultat, ha convocat eleccions per a la renovació dels membres de la Junta de Facultat. La votació es farà pel sistema de vot electrònic els dies 24 i 25 d'abril de 2019.

En aquestes eleccions, es renoven tots el membres electes representants dels quatre sectors electorals: sector A (professorat amb vinculació permanent a la Universitat); sector B (resta de personal acadèmic i el personal investigador en formació que exerceixi funcions de docència); sector C (estudiants de grau i postgrau) i sector D (personal d'administració i serveis).

Documentació:
 


CALENDARI ELECTORAL
 
Data Procediment
22/02/19 Convocatòria de les eleccions i publicació del calendari electoral
25/02/19 Publicació dels censos electorals provisionals i model normalitzat de candidatura
26/02-04/03/19   Termini de presentació de reclamacions als censos
Les reclamacions es presentaran via e-mail a dg.economia.empresa@uab.cat o presencialment al Deganat (campus de Bellaterra).
8/03/19 Resolució eventuals reclamacions als censos
8/03/19 Publicació dels censos electorals definitius
26/02-08/03/19 Termini de presentació de candidatures
Les candidatures es presentaran via e-mail a dg.economia.empresa@uab.cat o presencialment al Deganat (campus de Bellaterra).
11/03/19 Proclamació provisional de candidatures
12/03-14/03/19 Termini de presentació de reclamacions a la proclamació provisional de candidatures
Les reclamacions es presentaran via e-mail a dg.economia.empresa@uab.cat o presencialment al Deganat (campus de Bellaterra).
18/03/19 Resolució eventuals reclamacions a la proclamació provisional de candidatures
18/03/19 Proclamació definitiva de candidatures
19/03/19 Nomenament i sorteig per designar els membres dela mesa electoral
18/03-25/04/19 Campanya electoral
24/04 (9:00)-25/04 (15:00)  Jornades de votació (vot electrònic): Portal de votació electrònica
25/04/19 (15:00) Escrutini de les votacions (Oificna de Coordinació Institucional, Rectorat)
26/04/19 Proclamació provisional dels resultats
29/04-30/04/19 Termini de presentació de reclamacions a la proclamació provisional dels resuñtats
Les reclamacions es presentaran via e-mail a dg.economia.empresa@uab.cat o presencialment al Deganat (campus de Bellaterra).
2/05/19 Resolució eventuals reclamacions a la proclamació provisional dels resuñtats
Les reclamacions es presentaran via e-mail a dg.economia.empresa@uab.cat o presencialment al Deganat (campus de Bellaterra).
2/05/19 Proclamació definitiva dels resultats