Missatge de la degana

Missatge de Benvinguda de la Degana

Benvinguts i benvingudes a la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

La nostra facultat és un dels centres amb els que la UAB va iniciar la seva activitat el 1968, ara fa 50 anys. Amb cinc dècades d’experiència en formació d’estudiants, prop de 3.500 alumnes, i un ampli ventall d’oferta formativa a nivell de grau i de postgrau, la Facultat d’Economia i Empresa és una de les facultats de referència en el panorama nacional i gaudeix d’un merescut prestigi i reputació internacionals.

Una de les preocupacions principals de la Facultat és la millora constant de la qualitat dels programes formatius que s’hi imparteixen, una qualitat que periòdicament és sotmesa a avaluació externa a totes les universitats de l’Espai Europeu d’Educació Superior d’acord amb uns estàndards comuns El procés d’acreditació de la qualitat, que en el cas del sistema universitari català realitza l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), ens situa en una posició excel·lent. La Facultat d’Economia i Empresa disposa de un Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ) certificat per AQU, amb implantació avançada a la majoria de les seves dimensions, i ha obtingut l’acreditació institucional pel Ministerio de Universidades. Això que suposa l’acreditació de totes les titulacions de grau i de màster, sis d’aquestes amb menció especial d’excel·lència; addicionalment, cinc titulacions han aconseguit la dimensió especial d’internacionalització atorgada per l’AQU, i tres ho han fet amb el distintiu afegit d’excel·lència.


En aquest context, dos trets distintius de la nostra Facultat són la seva vocació internacional i la formació dual que proporciona. La vocació internacional s’expressa en una àmplia oferta formativa íntegrament en anglès que inclou dos graus, una gran varietat de màsters oficials i diversos programes de doctorat; es visualitza en el ràpid desenvolupament i bona acollida dels programes d’intercanvi que oferim, i es reflecteix també en les publicacions científiques, projectes de recerca, i programes de seminaris plenament alineats amb els estàndards internacionals característics de qualsevol institució acadèmica de prestigi mundial.

Pel que fa a la formació dual, els set estudis oferts a la Facultat proporcionen la possibilitat a l’alumnat de fer pràctiques curriculars i tenir una primera experiència laboral durant el període d’estudis. Aquesta és una tradició que va començar amb el Programa Universitat-Empresa que aviat arribarà al seu 33è aniversari, i que es va consolidar amb l’oferta de pràctiques als graus impartits al Campus Sabadell i amb el programa de pràctiques en anglès en col·laboració amb Barcelona Activa.

Al setembre del 2021 ens vam incorporar a un nou Equip de Deganat enmig d’un entorn encara sacsejat per la pandèmia iniciada durant el curs 2019-20 però amb la ferma voluntat de continuar millorant el servei i la formació que oferim als estudiants de grau, de màster i de doctorat malgrat les dificultats sobrevingudes. Tot i que som universitat pública i fa anys que patim les conseqüències d’un infra-finançament sistemàtic, que òbviament condiciona les nostres possibilitats d’inversió en espais, modernització d’equipaments, i augment i estabilització laboral dels diferents col·lectius que formem aquesta institució, continuarem treballant sense descans per mantenir uns estàndards de servei i de formació competitius i dinàmics, que permetin donar la millor resposta possible a la demanda d’estudis en els àmbits de l’economia i de l’empresa.

Finalment, a vosaltres estudiants matriculats i estudiants futurs dir-vos que aquí trobareu un entorn singular en el que podreu aprendre i preparar-vos per a la següent etapa. Avui la formació va més enllà de les aules i tant la Facultat d’Economia i Empresa com la Universitat Autònoma de Barcelona posem a la vostra disposició les millors eines d’aprenentatge i desenvolupament personal a partir d’espais i serveis complementaris com el d’idiomes o el d’activitat física i/o a través de totes les activitats que la facultat organitza tals com el Cicle de Cinema Economia i Empresa, les xerrades d’emprenedoria, conferències, tallers d’Excel, la jobs week, o els tallers d’eines quantitatives. Us convidem a participar de totes aquestes activitats i d’altres que es fan, i també a proposar-ne de noves i a implicar-vos en el dia a dia de la Facultat i del Campus. Els vostres representants a les aules i el Consell d’Estudiants us ajuden a tenir veu pròpia en aquest ecosistema que entre tots hem d’alimentar. No deixeu de fer-ho i aprofiteu els anys de formació que passeu amb nosaltres. Aprofiteu-los molt perquè és temps de dedicar-vos intensament a l’aprenentatge (un luxe que probablement no tindreu a l’abast més endavant) i aprofiteu-los, sobretot, perquè és la millor plataforma d’impuls al vostre futur professional.
 
Benvingudes, benvinguts a la Facultat d’Economia i Empresa.