Unitats docents

Unitats Docents

Unitat Docent Ciències Mèdiques Bàsiques

Coordinador en funcions: Àlex Perálvarez Marin
Secretària: Beatriz Molinuevo Alonso
A/e: ud.cmb@uab.cat

 

Unitat Docent Sant Pau

Coordinador: Jordi Casademont Pou
Secretària: Rosa Antonijoan Arbós
A/e: ud.Hospital.SPau@uab.cat

 

Unitat Docent Vall d'Hebron

Coordinador: Joan Morote Robles
Secretari: Maria Rosa Bartolomé Comas
A/e: ud.vhebron@uab.cat

 

Unitat Docent Germans Trias i Pujol

Coordinador: Dr. David Parés Martínez
Secretària: Dra. Eva Maria Martínez Cáceres
A/e: ud.Hospital.GermansTrias@uab.cat

 

Coordinadora: Rosa Bella Cueto
Secretària: Caridad Pontes García