Espais de Simulació Clínica

Espais de simulació clínica de la Facultat de Medicina UAB

 

Espais de simulació clínica de la Facultat de Medicina UAB

Veure el vídeo.
 

El febrer del 2016, la Facultat de Medicina de la UAB va començar a desplegar el projecte per a crear espais de simulació clínica a les 5 Unitats Docents, destinats a la formació i educació dels alumnes i dels professionals sanitaris de les diferents etapes de la seva formació (pregrau, postgrau i formació continuada).

Els espais de simulació clínica donen resposta a una necessitat docent emergent i complementen la formació dels laboratoris d’habilitats clíniques dels graus en Infermeria, en Medicina i en Fisioteràpia. Tenen com a objectiu que els alumnes i els professionals assoleixin i perfeccionin les competències clíniques, comunicatives  i de treball en equip. Per aquest motiu es preparen casos que es desenvolupen en un entorn que simuli escenaris de contextos reals dels centres assistencials  i faciliti la presa de decisions amb la finalitat de garantir una assistència de més qualitat, més segura i més eficient.

La primera fase d’implantació ha estat dissenyar escenaris de simulació bàsica on es reprodueixen la consulta externa d’atenció primària,  el box d’urgències i l’habitació de planta, però son espais que es podran adaptar a l’escenari que es necessiti en funció dels casos, augmentant progressivament la complexitat: quiròfan, UCI, sala de parts, entre d’altres.

 

  

Tots aquests espais estan equipats amb mobiliari sanitari, equipament de tecnologia avançada i sistemes de càmeres de vídeo i àudio que permeten enregistrar i visualitzar in situ els casos.

Les àrees de simulació es complementen i consten de tres espais de tipologia diferent:
- Sales de simulació on s’escenifiquen els casos.
- Sales de control on es  realitza tota la coordinació de l’execució dels casos supervisant i dirigint la simulació clínica així com el control de l’equipament audiovisual.
- Sales de debriefing on es realitza l’observació audiovisual del desenvolupament  de cada cas, que es realitza dins de l’espai de simulació i la discussió, i posada en comú de l’evolució dels casos observats i enregistrats mitjançant la reproducció dels vídeos corresponents.
Aquests espais són actualment operatius a la nostra Facultat pel Grau en Infermeria a la Unitat Docent de Ciències Mèdiques Bàsiques i pel Grau en Medicina en aquesta Unitat Docent i en la resta d’Unitats hospitalàries.