Espais de Simulació Clínica

 

Espais de simulació clínica de la Facultat de Medicina UAB

Veure el vídeo.
 

El febrer del 2016, la Facultat de Medicina de la UAB va començar a desplegar el projecte per a crear espais de simulació clínica a les 6 Unitats Docents, destinats a la formació i educació dels alumnes i dels professionals sanitaris de les diferents etapes de la seva formació (pregrau, postgrau i formació continuada).

Els espais de simulació clínica donen resposta a una necessitat docent emergent i complementen la formació dels laboratoris d’habilitats clíniques dels graus en Infermeria, en Medicina i en Fisioteràpia. Tenen com a objectiu que els alumnes i els professionals assoleixin i perfeccionin les competències clíniques, comunicatives  i de treball en equip. Per aquest motiu es preparen casos que es desenvolupen en un entorn que simuli escenarisde contextos reals dels centres assistencials  i faciliti la presa de decisions amb la finalitat de garantir una assistència de més qualitat, més segura i més eficient.

La primera fase d’implantació ha estat dissenyar escenaris de simulació bàsica on es reprodueixen la consulta externa d’atenció primària,  el box d’urgències i l’habitació de planta, però son espais que es podran adaptar a l’escenari que es necessiti en funció dels casos, augmentant progressivament la complexitat: quiròfan, UCI, sala de parts, entre d’altres.
 

  


Tots aquests espais estan equipats amb mobiliari sanitari, equipament de tecnologia avançada i sistemes de càmeres de vídeo i àudio que permeten enregistrar i visualitzar in situ els casos.

Les àrees de simulació es complementen i consten de tres espais de tipologia diferent:
- Sales de simulació on s’escenifiquen els casos.
- Sales de control on es  realitza tota la coordinació de l’execució dels casos supervisant i dirigint la simulació clínica així com el control de l’equipament audiovisual.
- Sales de debriefing on es realitza l’observació audiovisual del desenvolupament  de cada cas, que es realitza dins de l’espai de simulació i la discussió, i posada en comú de l’evolució dels casos observats i enregistrats mitjançant la reproducció dels vídeos corresponents.
Aquests espais són actualment operatius a la nostra Facultat pel Grau en Infermeria a la Unitat Docent de Ciències Mèdiques Bàsiques i pel Grau en Medicina a la Unitat Docent de Germans Trias i Pujol. Al llarg del mateix 2016, també s’ha estat treballant per a definir les àrees de simulació i les corresponents funcionalitats a les unitats docents de Parc de Salut Mar, de Parc Taulí, de Sant Pau i de Vall d’Hebrón.

Actualització contingut: setembre 2016