Eleccions

Eleccions Junta de Facultat i Juntes d'Unitats Docents 2020

 


Eleccions Junta de Facultat i Juntes d'Unitats Docents

La Junta de Facultat és l'òrgan col·legiat de govern de la Facultat i es compon de personal acadèmic (sectors A i B), d'estudiants (sector C) i de personal d'administració i serveis (sector D) de tots els ensenyaments que s'hi imparteixen, i és presidida pel degà.
 
El seu mandat és de tres anys pels sectors A, B i D.  Les eleccions dels representants dels estudiants (sector C) són anuals.

Les seves funcions i més informació es pot trobar a la Guia Ràpida de la Facultat


ELECCIONS 2020

En data 20 d’octubre, desprès de la aprovació de la convocatòria per la Junta Permanent de la Facultat, s’inicia el procés d’eleccions d’aquest any:

. Eleccions dels membres dels Sectors A, B, i D a Junta de Facultat i Juntes d’Unitat Docent

. Eleccions de membres representants del Sector C a Junta de Facultat i Juntes d’Unitats Docents.

Les eleccions es desenvoluparan pel sistema de votació electrònica. No hi haurà votació anticipada, atès que es considera garantit en establir un termini de votació electrònica superior al d’una jornada electoral.

Trobareu més informació sobre el vot electrònic al portal: (https://seuelectronica.uab.cat/votacio-e)

CONVOCATÒRIA – CALENDARI ELECTORAL (doc)

MEMBRES A ESCOLLIR (doc)

Consulteu el Cens :

ES IMPORTANT QUE COMPROVEU QUE HI ESTEU INSCRITS CORRECTAMENT PER A PODER VOTAR O PRESENTAR-VOS COM A CANDIDATS.

Podeu consultar el cens electoral al portal de votació electrònica (us haureu d’identificar amb el vostre NIU i contrasenya)

- Facultat de Medicina - Junta de Facultat – Tots els sectors https://seuelectronica.uab.cat/votacio-e#102f 

- Facultat de Medicina - Juntes d'Unitats Docents – Tots els sectors

https://seuelectronica.uab.cat/votacio-e #102ud

SI NO HI SOU O BÉ ESTEU EN UNA CIRCUMSCRIPCIÓ EQUIVOCADA  haureu de sol·licitar la vostra incorporació o bé la esmena presentant, al deganat, el següent formulari:

 Imprès Reclamació Cens Electoral: (Formulari 1)

Termini de reclamacions al Cens electoral

Del 21 al 26 d’octubre de 2020

 

Presentació de Candidatures:

 El període de presentació de candidatures és del 22 d’octubre (9.30h) al 30 d’octubre (13.00h), presentant al deganat o bé a la Gestió de la vostra Unitat Docent el Formulari que correspongui:

Formulari Candidatura Sector A,B i D (doc)

Formulari Candidatura Sector C (col·lectiva) (doc)

Formulari Candidatura Sector C (individual) (doc)

Proclamació provisional de candidatures:

  • 6 de novembre (doc)

Formulari Reclamació candidatures (Formulari 2)

Termini de reclamacions: del 6 al 8 de novembre

 

Proclamació definitiva dels candidats

  • 9 novembre (doc)

 

VOTACIÓ ELECTRÒNICA:

Del 23 de novembre (10.00h) fins el 24 de novembre (16.00)

A través d’aquests enllaços:

- Facultat de Medicina - Junta de Facultat – Tots els sectors: enllaç

- Facultat de Medicina - Juntes d'Unitats Docents – Tots els sectors: enllaç

 

RESULTATS:

Proclamació Provisional dels Resultats: 25 de novembre (doc)

Formulari Reclamació resultats: termini del 26 al 29 de novembre (Formulari 3)

Proclamació DEFINITIVA dels Resultats:  30 de novembre (doc)