Coordinadors d'estudis

- Professor Salvador Navarro Soto, coordinador d´estudis de Medicina.

- Professora Sabiniana San Rafael Gutiérrez, coordinadora d'estudis d´Infermeria.

- Professora Cristina Cervantes, coordinadora d´estudis de Fisioteràpia.