Coordinadors d'estudis

Coordinadors/es d'estudis

  • Coordinador Grau de Medicina: Albert Selva O'Callaghan
  • Coordinadora Grau d'Infermeria: Sabiniana San Rafael Gutiérrez
  • Coordinador Grau de Fisioteràpia: Jordi Cuartero Archs
  • Coordinador Grau de Medicina compartit UAB-UPF: Manuel Ramón Pera Román