Administració de Centre

Funcions

L’Administració de Centre és responsable de l’administració dels serveis universitaris, del personal d’administració i serveis (PAS) i de la gestió del pressupost de l’àmbit que li ha estat delegat per la gerència de la universitat. L’administrador o administradora de centre no podrà tenir encomanades funcions de docència ni de recerca.

 

 

Administradora de Centre: Rosa Fedi Molleví
Suport Administratiu:  Maite Masip Castelao
Telèfon: 93 581 21 04
Fax: 93 581 20 04
A/e: ad.medicina@uab.es