Administració de Centre

Funcions

L’Administració de Centre és responsable de l’administració dels serveis universitaris, del personal d’administració i serveis (PAS) i de la gestió del pressupost de l’àmbit que li ha estat delegat per la gerència de la universitat. L’administrador o administradora de centre no podrà tenir encomanades funcions de docència ni de recerca.

Administradora de Centre: María Catalina Gallego González (en funcions)
Suport Administratiu: Maite Masip Castelao
Telèfon: 93 581 21 04
A/e: ad.medicina@uab.cat