Comissions de grau

ACTES AMB ELS ACORDS

 

MEMBRES DE LA COMISSIÓ DE GRAU DE MEDICINA

 

Coordinador de la titulació:  Salvador Navarro

Coordinador de la UD Ciències Mèdiques Bàsiques: Alex Perálvarez

Secretària de coordinació de la  UD Ciències Mèdiques Bàsiques: Beatriz Molinuevo

Coordinador de la UD Germans trias i pujol: Manuel Monreal

Coordinadora de la UD Parc Taulí: Rosa Bella Cueto

Coordinador de la UD Sant Pau: Jordi Casademont

Coordinador de la UD Vall Hebron: Joan Morote Robles

Secretària de coordinació de la UD Vall Hebron: Rosa Bartolomé Comas

Coordinadora de 1er curs: Marian Baltrons (UDCMB)

Coordinadora de 2n curs: Esther Udina Bonet (UDCMB)

Coordinador de 3er curs: Eva Montané Esteva (UDGTP)

Coordinador de 4t curs: Javier Serra Aracil (UDPT)

Coordinador de 5è curs: Rosa Corcoy Pla (UDSP)

Coordinadora de 6è curs i de TFG: Eva Maria Cabeza Martínez Cáceres (UDGTP)

Coordinador de PCAIV i PCAV i ACOES: Narcís Cardoner  (UDPT)

Vicedegana de Docència, Qualitat i Avaluació: Montserrat Solanas (UDCMB)

1 representant dels estudiants de 1er curs (llista de delegats)

1 representant dels estudiants de 2n curs  (llista de delegats)

1 representant dels estudiants de 3r curs  (llista de delegats)

1 representant dels estudiants de 4t curs  (llista de delegats)

1 representant dels estudiants de 5è curs  (llista de delegats)

1 representant dels estudiants de 6è curs  (llista de delegats)

Gestora acadèmica: Maria Catalina Gallego

Secretari de la Comissió: Joan Roig Torras

 

Actes amb els acords:

Properament penjarem aquesta informació

Properament penjarem aquesta informació