Comissions de Grau

ACORDS

 

MEMBRES DE LA COMISSIÓ DE GRAU DE MEDICINA

 

Coordinador de la titulació:  Albert Selva O'Callaghan

Coordinadora de la UD Ciències Mèdiques Bàsiques: Maria Antonia Baltrons Soler

Coordinador de la UD Germans Trias i Pujol: David Parés Martínez

Coordinadora de la UD Parc Taulí: Javier Serra Aracil

Coordinador de la UD Sant Pau: Josep Antoni Montiel Dacosta

Coordinador de la UD Vall Hebron: Joan Morote Robles

Coordinador de 1er curs: Gianluigi Caltabiano (UDCMB)

Coordinadora de 2n curs: Raquel Moral Cabrera (UDCMB)

Coordinador de 3er curs: Roser Solans Laque (UDVH)

Coordinador de 4t curs: Maria Assumpta Caixas Pedragós (UDPT)

Coordinador de 5è curs: Rosa Corcoy Pla (UDSP)

Coordinador de 6è curs: Narcís Cardoner Álvarez (UDSP)

Coordinadora de TFG: Eva Maria Cabeza Martínez Cáceres (UDGTP)

Coordinador de PCAIV i PCAV i ACOES: Narcís Cardoner Álvarez (UDSP)

Vicedegana de Qualitat i d'Acreditació Acadèmica: Montserrat Solanas (UDCMB)

Vicedegana d'Afers Acadèmics i Estudiants: Assumpta Caixàs i Pedragós (UDPT)

1 representant dels estudiants de 1er curs (llista de delegats)

1 representant dels estudiants de 2n curs  (llista de delegats)

1 representant dels estudiants de 3r curs  (llista de delegats)

1 representant dels estudiants de 4t curs  (llista de delegats)

1 representant dels estudiants de 5è curs  (llista de delegats)

1 representant dels estudiants de 6è curs  (llista de delegats)

Gestora Acadèmica: Maria Catalina Gallego González

Secretari de la Comissió: Joan Roig Torras

 

Acords:

ACORDS

 

MEMBRES DE LA COMISSIÓ DE GRAU DE FISIOTERÀPIA

 

Coordinador de la titulació i de 3er curs: Jordi Cuartero Archs

Coordinadora de la UD Ciències Mèdiques Bàsiques: Maria Antonia Baltrons Soler

Coordinador de la UD Vall Hebron: Joan Morote Robles

Coordinador de la UD Sant Pau: Josep Anton Montiel Dacosta

Gestora UD Vall Hebron: Isabel Calvo Calvo

Gestora UD Sant Pau: Montserrat Garvín Carmona

Coordinadora de 1er curs: Sandra Torrell Vallespín

Coordinadora de 2n curs: Ana V. Lobato Bonilla

Coordinadora de 4t curs i dels Pràcticums: Bernat Planas Pascual

Vicedegana de Qualitat i d'Acreditació Acadèmica: Montserrat Solanas (UDCMB)

Vicedegana d''Afers Acadèmics i Estudiants: Assumpta Caixàs i Pedragós (UDPT)

Estudiants de 1er curs (llista de delegats)

Estudiants de 2n curs  (llista de delegats)

Estudiants de 3r curs  (llista de delegats)

Estudiants de 4t curs  (llista de delegats)

Gestora acadèmica: Maria Catalina Gallego González

Secretari de la Comissió: Joan Roig Torras

 

Acords:

MEMBRES DE LA COMISSIÓ DE GRAU D'INFERMERIA

 

Coordinadora de la titulació: Sabiniana San Rafael Gutiérrez

Coordinadora de la UD Ciències Mèdiques Bàsiques: Maria Antonia Baltrons Soler

Coordinador de la UD Vall Hebron: Joan Morote Robles

Coordinador de 1er curs: Santiago Rojas Codina

Coordinadora de 2n curs: Nina Granel Jiménez

Coordinadora de 3er curs: Carolina Watson Badia

Coordinadora de 4t curs i dels Pràcticums: Mariela Aguayo González

Vicedegana de Qualitat i d'Acreditació Acadèmica: Montserrat Solanas (UDCMB)

Vicedegana d''Afers Acadèmics i Estudiants: Assumpta Caixàs i Pedragós (UDPT)

Representant dels estudiants de 1er curs (llista de delegats)

Representant dels estudiants de 2n curs  (llista de delegats)

Representant dels estudiants de 3r curs  (llista de delegats)

Representant dels estudiants de 4t curs  (llista de delegats)

Gestora acadèmica: Maria Catalina Gallego González

Secretari de la Comissió: Joan Roig Torras