Comissions de grau

ACORDS

 

MEMBRES DE LA COMISSIÓ DE GRAU DE MEDICINA

 

Coordinador de la titulació:  Albert Selva O'Callaghan

Coordinador de la UD Ciències Mèdiques Bàsiques: Alex Perálvarez Marín

Coordinador de la UD Germans Trias i Pujol: David Parés Martínez

Coordinadora de la UD Parc Taulí: Rosa Bella Cueto

Coordinador de la UD Sant Pau: Jordi Casademont

Coordinador de la UD Vall Hebron: Joan Morote Robles

Coordinadora de 1er curs: Maria Antonia Baltrons Soler (UDCMB)

Coordinadora de 2n curs: Esther Udina Bonet (UDCMB)

Coordinador de 3er curs: Roser Solans Laque (UDVH)

Coordinador de 4t curs: Javier Serra Aracil (UDPT)

Coordinador de 5è curs: Rosa Corcoy Pla (UDSP)

Coordinadora de 6è curs i de TFG: Eva Maria Cabeza Martínez Cáceres (UDGTP)

Coordinador de PCAIV i PCAV i ACOES: Narcís Cardoner Álvarez (UDPT)

Vicedegana de Qualitat i d'Acreditació Acadèmica: Montserrat Solanas (UDCMB)

Vicedegana d''Afers Acadèmics i Estudiants: Assumpta Caixàs i Pedragós (UDPT)

1 representant dels estudiants de 1er curs (llista de delegats)

1 representant dels estudiants de 2n curs  (llista de delegats)

1 representant dels estudiants de 3r curs  (llista de delegats)

1 representant dels estudiants de 4t curs  (llista de delegats)

1 representant dels estudiants de 5è curs  (llista de delegats)

1 representant dels estudiants de 6è curs  (llista de delegats)

Gestora Acadèmica: Maria Catalina Gallego González

Secretari de la Comissió: Joan Roig Torras

 

Acords:

Properament penjarem aquesta informació

Properament penjarem aquesta informació