Calendari administratiu

PREINSCRICIÓ UNIVERSITÀRIA

Sol·licitud Del 2 de juny a l'1 de juliol de 2021 Preinscripció universitària
Resultat 1a assignació 13 de juliol de 2021

 

CANVI D’ESTUDIS

Publicació criteris i oferta de places 5 de febrer de 2021
Presentació de sol·licituds del 26 de febrer al 6 d'abril de 2021
Publicació resolució 14 de juny de 2021
Matrícula del 1 al 3 de setembre de 2021

 

MÉS GRANS DE 25 i 45 ANYS

Matrícula proves d'accés del 2 a l'11 de febrer de 2021 Majors de 25 anys
Majors de 45 anys

 

REINCORPORACIÓ ALS ESTUDIS

Presentació de sol·licituds De l’1 de juny al 3 de setembre de 2021 Reincorporació

 

EQUIPARACIÓ AL GRAU (extinció Llicenciatura)

Presentació de sol·licituds De l’1 de juny al 3 de setembre de 2021 Automatrícula segons calendari


ACCÉS ALS ESTUDIS DE MÀSTER 

MÀSTERS UNIVERSITARIS (gestionats per la facultat)

Farmacologia

Investigació clínica aplicada en Ciències de la salut 

Iniciació a la recerca en salut mental

- Innovació Infermera Aplicada a la Vulnerabilitat i a la Salut

 

MÀSTERS INTERUNIVERSITARIS (gestionats per altres universitats)

Salut Pública

- Recerca Clínica
 

MATRÍCULA ALUMNES DE NOU ACCÉS (Curs acadèmic 2021/2022)

Sessió informativa de matrícula: 14 de juliol de 2021 (pendent de confirmació)

Matrícula d'estudiants assignats en 1ª preferència: del 15 al 20 de juliol de 2021 (pendent de confirmació)

Matrícula de reclamacions i assignació definitiva: 20 de juliol de 2021 (pendent de confirmació)

Matrícula de la 2ª assignació de places: del 27 al 29 de juliol de 2021 (pendent de confirmació)

 

AUTOMATRÍCULA RESTA D'ALUMNES (Curs acadèmic 2021/2022)

Estudiants d'Infermeria: a partir del 21 de juliol de 2021 (pendent de confirmació) (segons ordre de citació)

Estudiants de Fisioteràpia: a partir del 22 de juliol de 2021 (pendent de confirmació) (segons ordre de citació)

Estudiants de Medicina: a partir del 23 de juliol de 2021(pendent de confirmació) (segons ordre de citació)                                                              

MATRÍCULA ALUMNES CANVI D’ESTUDIS (Curs acadèmic 2021/2022)

Del 1 al 3 de setembre de 2021          

  

MATRÍCULA MÀSTERS UNIVERSITARIS (Curs acadèmic 2021/2022)

 

MODIFICACIÓ DE MATRÍCULA ALUMNES DE GRAU (Curs acadèmic 2021/2022)

Sol·licitud (1r i 2n semestre) Del 14 al 21 de setembre de 2021 Automodificació de matrícula
Sol·licitud ampliació nombre màxim de crèdits Del 14 al 21 de setembre de 2021 Normativa
Sol·licitud (2n semestre) Del 7 al 14 de febrer de 2022 Automodificació de matrícula.
En aquest període no es podrà ampliar matrícula

 

ANUL·LACIÓ TOTAL DE LA MATRÍCULA (Curs acadèmic 2021/2022)

Del 19 de juliol al 27 d'octubre de 2021 (pels alumnes de nou accés i per canvi de preinscripció)  Només es reintegrarà l’import de la matrícula en els casos, degudament justificats, per motius mèdics, o per reassignació de plaça per preinscripció universitària
Del 19 de juliol al 3 de novembre de 2021 (resta d'alumnes)

 

DATA TANCAMENT ACTES CURS 2020/2021
1r semestre 5 de març de 2021 (estudiants de 1r curs)
19 de febrer de 2021 (resta estudiants)
2n semestre 15 de juliol de 2021 (estudiants de 1r curs) 
8 de juliol de 2021 (resta estudiants) 
19 de juny de 2021 (4rt curs Infermeria)

 

DATA TANCAMENT ACTES CURS 2021/2022
1r semestre 18 de febrer de 2022
2n semestre 7 de juliol de 2022
 juny de 2022 (4rt curs Infermeria)


SOL·LICITUD DE REVISIÓ EXTRAORDINÀRIA CURS 2020/2021

1r semestre

Del 22 de febrer al 5 de març de 2021 (estudiants de 1r curs)

Del 8 al 19 de febrer de 2021 (resta d'estudiants)

 

Normativa revisió extraordinària

2n semestre

Del 15 al 30 de juliol (estudiants de 1r curs)

Del 8 al 23 de juliol de 2021 (resta d'estudiants)

 

SOL·LICITUD DE REVISIÓ EXTRAORDINÀRIA CURS 2021/2022

1r semestre del 19 de febrer al 4 de març de 2022

Normativa revisió extraordinària

2n semestre del 8 al 22 de juliol de 2022

 

SOL·LICITUDS DE PERMANÈNCIA
- AVALUACIÓ PER COMPENSACIÓ
- PER NO HAVER SUPERAT 30 CRÈDITS EN DOS ANYS (ANYS DE PERMANÈNCIA)
- MATRÍCULA EXTRAORDINÀRIA (4a MATRÍCULA GRAUS)
- PER PODER MATRICULAR ASSIGNATURES D’UN CURS SUPERIOR (PROGRESSIÓ DE MATRÍCULA)

 

1r periode de l'1 al 14 de juliol de 2021 Automatrícula segons citació Normativa
2n periode del 15 de juliol al 1 de setembre de 2021 Automatrícula a partir de la resolució, fins el 3 de setembre
3r periode del 19 de febrer al 4 de març de 2022 Avaluació per compensació per assignatures del 1r semestre del curs 2021/22 Normativa avaluació per compensació

 

 

CONVOCATÒRIA  EXTRAORDINÀRIA DE FEBRER PER FINALITZAR ESTUDIS

Presentació de sol·licituds Del 26 d'octubre de 3 de desembre de 2021

 

 

SOL·LICITUD TRIBUNAL PER TERCERA CONVOCATÒRIA/MATRÍCULA

Sol·licitud 1r semestre Del 2 al 12 de novembre de 2021
Sol·licitud 2n semestre o anuals Del 21 de març al 8 d'abril de 2022

RECONEIXEMENT D'ASSIGNATURES

Del 15 de juliol al 12 de setembre de 2021 amb dret a ampliar la matrícula

Normativa reconeixement assignatures

Taules de reconeixement d'assignatures

Del 13 al 30 de setembre de 2021 sense dret a ampliar la matrícula

 

 

RECONEIXEMENT ACADÈMIC (IDIOMES I ACTIVITATS)

Durant tot l'any Per finalitzar estudis

Més informació

Del 2 de novembre de 2021 al 31 de maig de 2022 Resta alumnes

SOL·LICITUD DE TÍTOLS

Alumnes d'Infermeria a partir del 22 de juny de 2021

Sol·licitud del títol (apartats certificats i títols)

Més informació web (video explicatiu

Document

 

Alumnes de Medicina i Fisioteràpia a partir del 12 de juliol de 2021


Recomanem contestar l’enquesta Grau de satisfacció dels titulats

Us avisarem per correu electrònic quan disposem del títol oficial (sol trigar 1 any). S'atendrà amb cita prèvia 

 

PREMI EXTRAORDINARI DE TITULACIÓ

Data límit proposta 14 de febrer de 2022

Es realitza d’ofici

Més informació

 

HOMOLOGACIÓ TÍTOLS ESTRANGERS

Presentació de sol·licituds

De l'1 al 16 de juliol de 2021

De l'1 al 3 de setembre de 2021

Més informació

Matrícula Del 6 al 10 de setembre de 2021

Assignació Unitat Docent Hospitalària 2021
Grau Medicina
Segon Curs Segon Quatrimestre 2020-21

   Terminis   Observacions
Presentacions de les UDH Del 15 al 18 de febrer de 2021 Consultar Procediment d'assignació d'Unitat Docent Hospitalària 2021
Sol·licituds De l'1 al 5 de març de 2021

La sol·licitud es farà a través del formulari web que teniu a continuació:
Sol·licitud d'Unitat Docent Hospitalària

Publicació llistes provisionals A partir del 10 de març de 2021 - Relació provisional amb NIU dels alumnes amb les 4 opcions triades.
- Relació per NIU dels estudiants, per a cada opció triada (2, 3, 5 i 6).
Canvis de preferència 11 i 12 de març de 2021 Mitjançant el següent formulari
Publicació relació definitiva 17 de març de 2021

Els estudiants poden consultar el resultat:
Resultat assignació Unitat Docent Hospitalària

Resultat assignació 23 de març de 2021  
Sol·licituds de canvi d'Unitat Del 6 al 12 d'abril de 2021 Les sol·licituds hauran d'estar degudament argumentades i justificades documentalment.
Resolució A partir del 28 d'abril del 2021  
Matriculació   En el cas que l'estudiant afectat estigui ja matriculat, la gestió acadèmica procedirà d'ofici a la modificació del grup, conforme a la unitat que s'ha resolt assignar finalment.

 

IMPORTANT:
La plaça assignada a cada estudiant manté la seva validesa per als cursos acadèmics següents.