Calendari administratiu

PREINSCRIPCIÓ UNIVERSITÀRIA
Sol·licitud Del 23 de juny al 29 de juliol de 2020 Preinscripció universitària
Publicació 1a assignació 6 d'agost de 2020
 
CANVI D’ESTUDIS
Publicació d'oferta i criteris 11 de febrer de 2020
Període de Sol·licitud Del 28 de febrer al 17 de juny de 2020
Publicació resolució 14 de setembre de 2020
Matrícula A partir del 15 setembre de 2020
 
MÉS GRANS DE 25 i 45 ANYS
Matrícula proves d'accés  Del 4 al 13 de febrer de 2020 Majors de 25 anys
Majors de 45 anys
 
REINCORPORACIÓ ALS ESTUDIS
Sol·licitud De l’1 de juny al 10 de setembre de 2020 Reincorporació
 
EQUIPARACIÓ AL GRAU (extinció Llicenciatura)
Sol·licitud De l’1 de juny al 10 de setembre de 2020 Automatrícula segons calendari
  
ACCÉS ALS ESTUDIS DE MÀSTER 
 
MÀSTERS UNIVERSITARIS (gestionats per la facultat)
Farmacologia
Investigació clínica aplicada en Ciències de la salut 
Iniciació a la recerca en salut mental
 
MÀSTERS INTERUNIVERSITARIS (gestionats per altres universitats)
Cronicitat i dependència
Farmacovigilància i Farmacoepidemiologia / Pharmacovigilance and pharmacoepidemiology
Salut Pública
RetinaMATRÍCULA ALUMNES DE NOU ACCÉS
Sessió informativa de matrícula: Pendent d'aprovació
Matrícula d'estudiants assignats en 1ª preferència: del 7 al 10 de setembre de 2020
Matrícula de reclamacions i assignació definitiva: 10 de setembre de 2020
Matrícula de la 2ª assignació de places: del 21 al 23 de setembre de 2020

 

AUTOMATRÍCULA RESTA D'ALUMNES
Estudiants de Fisioteràpia: a partir del 21 de juliol (segons ordre de citació)
Estudiants d'Infermeria: a partir del 22 de  juliol (segons ordre de citació)
Estudiants de Medicina: a partir del 23 de juliol (segons ordre de citació)                                                               

  

MATRÍCULA ALUMNES CANVI D’ESTUDIS
Del 15 de setembre de 2020                  

  

MATRÍCULA MÀSTERS UNIVERSITARIS
- Farmacologia
- Investigació clínica aplicada en Ciències de la salut
- Iniciació a la recerca en salut mental
- Cronicitat i dependència
- Farmacovigilància i Farmacoepidemiologia / Pharmacovigilance and pharmacoepidemiology
- Salut Pública

 

MODIFICACIÓ DE MATRÍCULA ALUMNES DE GRAU - Curs 2020/21
Sol·licitud (1r i 2n semestre) Del 14 de setembre al 20 d'octubre de 2020 Automodificació de matrícula
Sol·licitud ampliació nombre màxim de crèdits Del 21 al 25 de setembre de 2020 No s’admetran sol·licituds de modificació després del 25 de setembre
Sol·licitud (2n semestre) Del 15 al 19 de febrer de 2021 Automodificació de matrícula
En aquest període no es podrà ampliar matrícula

   

ANUL·LACIÓ TOTAL DE LA MATRÍCULA - Curs 2020/2021
Del 20 de juliol al 30 d'octubre de 2020 (pels alumnes de nou accés i per canvi de preinscripció)   Només es reintegrarà l’import de la matrícula en els casos, degudament justificats, per motius mèdics, o per reassignació de plaça per preinscripció universitària
Del 22 de juliol al 4 de novembre de 2020 (resta d'alumnes)

 

DATA TANCAMENT ACTES CURS
1r semestre

5 de març de 2021 (estudiants de 1r curs)

19 de febrer de 2021 (resta estudiants) 

2n semestre

15 de juliol de 2021 (estudiants de 1r curs) 

8 de juliol de 2021 (resta estudiants) 

(juny de 2021 - 4rt curs Infermeria) pendent d'aprovació

 

 REVISIÓ EXTRAORDINÀRIA D’EXÀMENS
Sol·licitud (1r semestre)
 

Del 22 de febrer al 5 de març de 2021 (estudiants de 1r curs)

Del 8 al 19 de febrer de 2021 (resta estudiants)

Normativa
Sol·licitud (2n semestre)
 

Del 5 al 15 de juliol de 2021 (estudiants de 1r curs)

Del 28 de juny al 8 de juliol de 2021 (resta estudiants)

 

SOL·LICITUDS DE PERMANÈNCIA
- AVALUACIÓ PER COMPENSACIÓ
- PER NO HAVER SUPERAT 30 CRÈDITS EN DOS ANYS (ANYS DE PERMANÈNCIA)
- MATRÍCULA EXTRAORDINÀRIA (4a MATRÍCULA GRAUS)
- PER PODER MATRICULAR ASSIGNATURES D’UN CURS SUPERIOR (PROGRESSIÓ DE MATRÍCULA)
1r període de sol·licituds De l'1 al 14 de juliol de 2020 Automatrícula segons citació Normativa
2n període de sol·licituds Del 15 de juliol al 2 de setembre de 2020 Automatrícula a partir de la resolució, fins el 6 de setembre

 

CONVOCATÒRIA  EXTRAORDINÀRIA DE FEBRER PER FINALITZAR ESTUDIS
Sol·licitud Del 26 d'octubre al 4 de desembre de 2020

 

SOL·LICITUD TRIBUNAL PER TERCERA CONVOCATÒRIA/MATRÍCULA
Sol·licitud 1r semestre Del 2 al 13 de novembre de 2020
Sol·licitud 2n semestre o anuals Del 22 de març al 9 d'abril de 2021


 

RECONEIXEMENT D'ASSIGNATURES - Curs 2020/2021
Setembre Del 7 de setembre al 30 de setembre de 2020 (amb dret a ampliar la matrícula)
Setembre De l’1 d’octubre al 30 d'octubre de 2020 (sense dret a ampliar la matrícula)

 

RECONEIXEMENT ACADÈMIC (IDIOMES I ACTIVITATS) - Curs 2020/2021
Per finalitzar estudis Durant tot l'any Més informació a:
Activitats amb reconeixement
Resta alumnes Del 2 de novembre del 2020 al 31 de maig de 2021 

SOL·LICITUD DE TÍTOLS
Tot l’any                             
AUTOSOL·LICITUD DEL TÍTOL

Sol·licita el teu títol accedint a https://sia.uab.es - Certificats i títols - Sol·licitud de títol
En aquest document trobaràs la informació sobre el procediment a seguir per fer l'autosol·licitud del títol

Alumnes d'Infermeria: a partir del 22 de juny de 2020
Alumnes de Medicina i Fisioteràpia: a partir del 20 de juliol de 2020 (posterior al tancament d'actes)

Si fas la sol·licitud presencialment hauràs de venir un altre dia a buscar el Certificat Substitutori del Títol. Seguint el procediment marcat pel RD 1002/2010 de 5 d’agost, articulat 14.2, és obligatori la inclusió del Número de Registre Nacional (NRN) en el Certificat Substitutori del Títol

Recomanem contestar l’enquesta Grau de satisfacció dels titulats

Us avisarem per correu electrònic quan disposem del títol oficial (sol trigar 1 any). S'atendrà amb cita prèvia 

 

PREMI EXTRAORDINARI DE TITULACIÓ - Curs 2019/2020
Data límit proposta: 12 de febrer de 2021 Es realitza d’ofici. Més informació a: Normativa

 

HOMOLOGACIÓ TÍTOLS ESTRANGERS - Curs 2020/2021 (pendent aprovació)
Data límit per a la sol·licitud de la prova de conjunt a la convocatòria de febrer Pendent Normativa
Nomenament dels tribunals Pendent
Realització de les proves Pendent
Data límit per a la sol·licitud de la prova de conjunt a la convocatòria de juny Pendent
Nomenament dels tribunals Pendent
Realització de les proves Pendent


 

Assignació Unitat Docent Hospitalària 2021
Grau Medicina
Segon Curs Segon Quatrimestre 2020-21

   Terminis   Observacions
Presentacions de les UDH Del 15 al 18 de febrer de 2021 Consultar Procediment d'assignació d'Unitat Docent Hospitalària 2021
Sol·licituds De l'1 al 5 de març de 2021

La sol·licitud es farà a través del formulari web que teniu a continuació:
Sol·licitud d'Unitat Docent Hospitalària

Publicació llistes provisionals A partir del 10 de març de 2021 - Relació provisional amb NIU dels alumnes amb les 4 opcions triades.
- Relació per NIU dels estudiants, per a cada opció triada (2, 3, 5 i 6).
Canvis de preferència 11 i 12 de març de 2021 Mitjançant el següent formulari
Publicació relació definitiva 17 de març de 2021

Els estudiants poden consultar el resultat:
Resultat assignació Unitat Docent Hospitalària

Resultat assignació 23 de març de 2021  
Sol·licituds de canvi d'Unitat Del 6 al 12 d'abril de 2021 Les sol·licituds hauran d'estar degudament argumentades i justificades documentalment.
Resolució A partir del 28 d'abril del 2021  
Matriculació   En el cas que l'estudiant afectat estigui ja matriculat, la gestió acadèmica procedirà d'ofici a la modificació del grup, conforme a la unitat que s'ha resolt assignar finalment.

 

IMPORTANT:
La plaça assignada a cada estudiant manté la seva validesa per als cursos acadèmics següents.