Canvi de pla d'estudis (Estudiants Medicina)

La Facultat de Medicina posa en marxa al curs 2022-2023 el nou pla d’estudis del Grau en Medicina. Aquest nou pla d’estudis s'implementarà  en dues fases:

- Curs 2022-2023: 1r i 2n

- Curs 2023-2024: 3r , 4t, 5è i 6

CALENDARI D'EXTINCIÓ DEL PLA D'ESTUDIS 1192
  ÚLTIM CURS AMB DOCÈNCIA ÚLTIM CURS MATRICULABLE
1r i 2n curs 21-22 23-24
3r, 4t, 5è i 6è 22-23 24-25
INFORMACIÓ 
  1. Aplicació del nou pla curs 2022-2023
  2. Sessions informatives sobre la modificació del pla d'estudis:

       3. Taula d’equiparació (del pla 1192 al 1509)

       4.  Presentació de sol.licituds:

  • 1r Període: del 15 de juny al 14 de juliol de 2023 (Automatrícula segons citació)
  • 2n Període: del 15 de juliol al 7 de setembre de 2023 (Automatrícula a partir de la resolució, final el 7 de setembre de 2023)

       5. Enquesta informativa: Aquesta enquesta no és vinculant, només informativa. Dins del període establert per la sol·licitud hauràs d’omplir el formulari de sol·licitud (punt 4) https://forms.office.com/e/UQUsRVGAN0

      6. Docència alternativa del pla d’estudis:

  • Durant els cursos que coexistiran els 2 plans d'estudis (1192 – pla d’estudis no reformat i el reformat - 1509) només s'impartirà docència del pla d'estudis reformat.                                                                                                                                                                             
  • Els alumnes que optin per matricular-se del pla d'estudis no reformat (1192) d'acord amb el calendari d’extinció, podran assistir a docència alternativa a les assignatures equivalents que consten a la taula d'equiparacions, i seran avaluats a les assignatures del pla d'estudis actual que hauran matriculat.

       Excepcions a aquesta norma:                                                                                                               

  1. Els alumnes que romanguin al pla d'estudis no reformat i matriculin l'assignatura 103637 AIM V, hauran d'assistir a docència alternativa a l'assignatura 106918 AIM V i  Bioinformàtica, però només hauran de cursar i avaluar la part d'AIM i la qualificació d'aquesta part serà la que es farà constar a l'assignatura matriculada per l'alumne.
  2. Els alumnes que romanguin al pla d'estudis antic i matriculin l'assignatura 104073 Pràcticum IV i/o 104074 Pràcticum V, hauran d'assistir a docència alternativa a l'assignatura 106705 Simulació aplicada als coneixements mèdics i quirúrgics, a més a més de les assignatures equivalents de Rotatoris previstes a la taula d'equiparacions.         
PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

Mitjançant un formulari que s'enviarà a través de l'eina de comunicació. El canvi de pla es podrà sol·licitar a principis de juliol un cop es tanquin les actes del curs 2022-2023.

No és obligatori, però sí molt recomanable, encara que finalitzis els estudis al juliol de 2025.La normativa només preveu que l’estudiant es pugui mantenir en el pla a extingir durant dos cursos acadèmics a partir de la implantació del nou pla.

L'equiparació del pla d'estudis té en compte que  els estudiants que cursaran 5è i 6è  puguin demanar el canvi i d'aquesta manera poder cursar les assignatures noves dissenyades per aquests cursos.

El pla antic tindrà vigència fins el curs 2024-2025 pels alumnes de 3r en endavant. Després, per tal de continuar els estudis del Grau de Medicina serà obligatori canviar-se de pla d'estudis.

És a dir, no t'hauràs de canviar de pla si acabes els estudis del grau, com a molt tard, el juliol del 2025.

Matricularàs les assignatures del pla antic, però la docència de les assignatures serà del pla nou.

No podràs fer assignatures noves dissenyades en el pla nou que no tinguin correspondència amb el pla antic, com ara la Simulació de sisè.

S'equipararan les assignatures segons la taula d'equiparacions publicada al web:

Amb l'entrada en vigor de la nova normativa acadèmica (Normativa acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 822/2021, de 28 de setembre), a partir del curs 2022-2023 en l'equiparació del pla d'estudis només es poden adaptar les assignatures superades en el pla anterior. És a dir les assignatures no superades no quedaran reflectides a l'expedient.

No. Qualsevol estudiant que tingui esgotat el règim de permanència no pot accedir al nou pla, pot sol·licitar l’autorització, si escau,  per continuar en el pla d’estudis on està matriculat.

Si, al formulari per demanar el canvi de pla d'estudis hi haurà la possibilitat de decidir quins crèdits reconeguts al vostre expedient voleu que s'equiparin al pla d'estudis nou.

Pots consultar la taula d'equiparacions per tal de saber com s'equipararan les MIC's. Si tens algun dubte pots posar-te en contacte amb la gestió acadèmica a través del correu electrònic ga.medicina@uab.cat

En principi no, tot i que si ets alumne de 6è la normativa permet cursar 6 crèdits més, 366 en total, i aquests apareixeran a l'expedient.

En el cas de tenir més crèdits optatius dels que requereix el Grau, 6 d’aquests computarien com a crèdits extra (acabaries amb 366 crèdits) i la resta quedarien fora de l’expedient com activitats formatives, malgrat es veuran reflectits al Suplement Europeu

Efectivament, les assignatures del pla antic que tinguis aprovades (superades o convalidades) s’equipararan a les del nou pla, tal i com s’exposa a la taula d’equiparacions. La PCA III s’equipararia, doncs, amb Medicina de Família.