Presentació Govern

La Facultat de Medicina és un centre d'ordenació i organització dels estudis encaminats a l'obtenció del títol oficial de Llicenciat en Medicina, Graduat en Medicina, Graduat en Infermeria, Graduat en Fisioteràpia i els Masters oficials de Medicina. La Facultat té responsabilitats docents junt amb la Facultat de Biociències del Grau de Biomedicina i junt amb la Facultat de Psicologia en el Grau de Logopèdia. La Facultat és corresponsable també junt amb la Universitat Pompeu Fabra del Grau de Medicina (UAB-UPF).
S'encarrega per tant de l'organització de la docència i de l'elaboració dels plans d'estudis corresponents.
Per assolir aquest objectiu de formar professionals de la salut, la facultat es compon de cinc unitats docents i un grup docent hospitalari:


- Unitat Docent de Ciències Mèdiques Bàsiques
- Unitat Docent de Sant Pau - Hospital Universitari de la Santa Creu i Sant Pau
- Unitat Docent de l'ICS: Hospital de la Vall Hebron
- Unitat Docent de l'ICS: Hospital Germans Trias i Pujol
- Unitat Docent de Parc Salut Mar - Hospital del Mar
- Unitat Docent Parc Taulí de Sabadell


Les Unitats Docents Hospitalàries estan ubicades en aquests hospitals universitaris amb els quals la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha establert un conveni marc amb les institucions sanitàries catalanes. És per això que la Facultat de Medicina, ateses aquestes característiques, está ubicada en diferents indrets. Així possibilita que els alumnes puguin adquirir uns fonaments teòrics i pràctics en la Unitat de Ciències Mediques Bàsiques, on s'imparteixen el primer i segon curs de la Llicenciatura de Medicina i el primer i segon curs del Grau d'Infermeria Bellaterra, i realitzin, en alguna de les unitats docents hospitalàries, els quatre cursos clínics propis dels estudis de Medicina. La UAB va aprovar uns Estatus, dels que emana el reglament de la Facultat i de cada Unitat Docent i Grup Docent. Aquest reglament intern estableix les funcions, responsabilitats i òrgans de decisió o participació de la comunitat universitària: el personal acadèmic, l'alumnat i el personal d'administració i serveis que en formen part.