Junta de la Facultat

La Junta de Facultat


La Junta de Facultat: 
òrgan col·legiat  de govern de la facultat
- Formada, com a màxim, per 120 membres, representants de tots els  ensenyaments de la facultat i tots els Sectors.

  • ACORDS de la Junta de Facultat

Acords de la Junta de Facultat del dia 13 de juliol de 2021

 


La Junta Permanent:  
assumeix competències de la Junta de Facultat.  En assumptes de docència, actuarà com Comissió de Docència i Avaluació. 

  • ACORDS de la Junta Permanent

Acords de la Junta Permanent del dia 16 de febrer de 2021
Acords de la Junta Permanent del dia 15 d'abril de 2021
Acords de la Junta Permanent del dia 1 de juny de 2021


Les comissions:
la Junta de Facultat pot actuar en comissions, en les que pot delegar algunes competències, de manera transitòria o permanent.