Junta de la Facultat

La Junta de Facultat


La Junta de Facultat: 
òrgan col·legiat  de govern de la facultat
- Formada, com a màxim, per 120 membres, representants de tots els  ensenyaments de la facultat i tots els Sectors.

  • ACORDS de la Junta de Facultat

Acords de la Junta de Facultat del dia 13 de juliol de 2021
Acords de la Junta de Facultat Sessió Ordinària del dia 14 de desembre de 2021
Acords de la Junta de Facultat Sessió Extraordinària del dia 14 de desembre de 2021
Acords de la Junta de Facultat Sessió Extraordinària del dia 24 de maig de 2022
Acords de la Junta de Facultat Sessió Ordinària del dia 12 de juliol de 2022
Acords de la Junta de Facultat Sessió Ordinària del dia 13 de desembre de 2022


La Junta Permanent:  
assumeix competències de la Junta de Facultat.  En assumptes de docència, actuarà com Comissió de Docència i Avaluació. 

  • ACORDS de la Junta Permanent

Acords de la Junta Permanent del dia 16 de febrer de 2021
Acords de la Junta Permanent del dia 15 d'abril de 2021
Acords de la Junta Permanent del dia 1 de juny de 2021
Acords de la Junta Permanent del dia 7 d’octubre de 2021
Acords de la Junta Permanent del dia 15 de febrer de 2022
Acords de la Junta Permanent del dia 29 de març de 2022
Acords de la Junta Permanent del dia 7 de juny de 2022
Acords de la Junta Permanent del dia 27 d'octubre de 2022

Acords de la Junta Permanent del dia 9 de febrer de 2023
Acords de la Junta Permanent del dia 30 de març de 2023


Les comissions:
la Junta de Facultat pot actuar en comissions, en les que pot delegar algunes competències, de manera transitòria o permanent.