Junta de la Facultat


La Junta de Facultat: 
òrgan col.legiat  de govern de la facultat
- Formada, com a màxim, per 120 membres, representants de tots els  ensenyaments de la facultat i tots els Sectors.

La Junta Permanent:  
assumeix competències de la Junta de Facultat.  En assumptes de docència, actuarà com Comissió de Docència i Avaluació. 

Les comissions:
la Junta de Facultat pot actuar en comissions, en les que pot delegar algunes competències, de manera transitòria o permanent.

 

Llistat de Membres de la Junta de Facultat (PDF, )
Llistat de Membres de la Junta Permanent (PDF, )