Actualitat

Estudi teletreball, confinament i tasques domèstiques i de cura

Teletreball, confinament i tasques domèstiques: una oportunitat perduda per a la responsabilitat compartida a la llar

Un estudi de la UAB sobre l’impacte de gènere en el teletreball durant el confinament apunta que la crisi de la covid-19 va accentuar les desigualtats de gènere ja existents abans en relació a les tasques domèstiques i de cura, i alerta que aquesta modalitat laboral pot ser una falsa solució per a la conciliació de les dones sense acompanyar-la de plans d’igualtat específics.

Biblioteca d'Humanitats

La UAB convoca ajuts per a la mobilitat i l'atracció de talent internacional

El Ministeri d'Universitats ha concedit a la UAB 17'5 milions d'euros per a la convocatòria d'ajuts Margarita Salas per a la formació de joves doctors, ajuts per a la requalificació de professorat funcionari o contractat i ajuts María Zambrano per a l'atracció de talent internacional. El termini per presentar sol·licituds romandrà obert fins al 30 de setembre.

Avisos

Atenció presencial a la Gestió Acadèmica

[14/06/2021]

A partir del 14 de juny l'horari d'atenció presencial a la Gestió Acadèmica serà de dilluns a divendres de 10h a 13:30h.

Atenció únicament amb cita prèvia per aquells tràmits que requereixin indispensablement de la presència de les persones interessades. La resta de tràmits es resoldran a través de correu electrònic: ga.medicina@uab.cat

Veure més avisos

Twitter

Més informació UAB