Impressió i Reprografia

A la facultat de Medicina – UDCMB,  podràs trobar equips d’auto-servei a:


-    Passadís central, cantonada passadís M5 – fotocòpies en color i B/N
-    Biblioteca, planta 0 – fotocòpies en color

Més informació sobre impressió i reprografia a la UAB