Oferta de màsters oficials

Llistat dels màsters oficials de la Facultat de Medicina on s'indica el tipus de màster, les places i la modalitat
Nom Tipus Places Modalitat
Farmacologia Màster Universitari UAB 25 places Presencial
Farmacovigilància i Farmacoepidemiologia / Pharmacovigilance and Pharmacoepidemiology Interuniversitari

Online

Iniciació a la Recerca en Salut Mental Interuniversitari

Semipresencial

Innovació Infermera Aplicada a la Vulnerabilitat i a la Salut Màster Universitari UAB 25 places

Semipresencial

Investigació Clínica Aplicada en Ciències de la Salut Màster Universitari UAB 25 places Presencial
Neurociències Màster Universitari UAB 40 places Presencial
Recerca Clínica Interuniversitari
Salut Pública Interuniversitari