Oferta de màsters oficials

Nom Tipus Places Modalitat
Farmacologia Màster Oficial UAB 25 places Presencial.
Iniciació a la Recerca en Salut Mental Interuniversitari
Investigació Clínica Aplicada en Ciències de la Salut Màster Oficial UAB 25 places Presencial
Neurociències Màster Oficial UAB 40 places Presencial.