Biocluster

BIOcluster UAB

 El BIOclusterUAB és un conglomerat de grups d'investigació i infraestructures de recerca de la UAB en l'àmbit de la Biomedicina, la Biotecnologia i la Biodiversitat que té la seva base en els Departaments (Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia, Bioquímica i Biologia Molecular, Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia i Genètica i Microbiologia) i Instituts propis (Institut de Biotecnologia i Biomedicina i Institut de Neurociències) de la UAB que fan investigació en el camp de les Biociències i al que s'han adherit les Facultats de Biociències, Medicina i Veterinària.
 
El BIOclusterUAB integra també els Instituts de Recerca Hospitalària dels Hospitals adscrits a la UAB (Vall d'Hebron, Sant Pau, Badalona, Hospital del Mar, Parc Taulí) i eventualment pot incorporar les empreses o spin-offs relacionades amb la Biomedicina del Parc de Recerca i de l'entorn UAB.
 
El BIOclusterUAB s'emmarca en el Campus d'Excel·lència Internacional que pretén "ser un nucli de primer nivell europeu quant a la investigació en nanociència-nanotecnologia i biotecnologia-biomedicina com a línies estratègiques prioritàries".
 
Els objectius inicials del BIOclusterUAB són els de:
 

  • Reunir els grups de recerca en Biomedicina, Biotecnologia i Biodiversitat en una estructura de coordinació mútua.
  • Visualitzar de forma conjunta i ordenada la tasca investigadora del conjunt d'actius de la investigació en l'àmbit de les Biociències.
  • Coordinar i promocionar les activitats (conferències, jornades, cursos) que organitzen els seus membres, departaments i instituts.
  • Generar iniciatives de recerca de difusió o de promoció de més ampli abast del que ja fan els grups de recerca.
  • Potenciar la interacció entre la recerca i la docència en el camp de les Biociències.

Promocionar les infraestructures científiques existents i potenciar les interaccions i sinergies entre elles així com augmentar la coordinació amb els centres del campus,  els instituts d'investigació sanitària i hospitals integrats en l'esfera UAB.

Biocluster