Oferta de màsters oficials

Llistat dels màsters oficials de la Facultat de Medicina on s'indica el tipus de màster, les places i la modalitat
Nom Tipus Places Modalitat
Farmacologia Màster Universitari UAB 25 places Presencial
Iniciació a la Recerca en Salut Mental Interuniversitari

Semipresencial

Innovació Infermera Aplicada a la Vulnerabilitat i a la Salut Màster Universitari UAB 25 places

Semipresencial

Investigació Clínica Aplicada en Ciències de la Salut Màster Universitari UAB 25 places Presencial
Neurociències Màster Universitari UAB 40 places Presencial