Màster Oficial - Recerca Clínica

Presentació

El màster universitari de Recerca Clínica consta de seixanta crèdits i s'estructura en les especialitats següents:

  • Atenció Integral al Malalt Crític i Emergències
  • Donació i Trasplantament d'Òrgans, Teixits i Cèl.lules
  • Malalties Hepàtiques
  • Malaltia Renal Crònica
  • Medicina Respiratòria
  • Microbiologia Clínica
  • Oncologia Translacional i Aplicada
  • Salut Internacional

L'objectiu principal del màster és proporcionar als diplomats, llicenciats o graduats en l'àrea de la salut i biosanitària les competències de recerca necessàries per accedir als estudis de doctorat. L'enfocament del màster pretén perfeccionar totes les competències relacionades amb la metodologia de la investigació, des del marc clínic particular de cada especialitat que l'integra.

Interuniversitari

Centre: Facultat de Medicina
https://www.uab.cat/medicina/
Universitat coordinadora:Universitat de Barcelona
Altres universitats participants:

Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat de Barcelona
Universitat Pompeu Fabra

Web del màster http://www.ub.edu/web/ub/ca/estudis/oferta_formativa/master_universitari/fitxa/R/M280D/index.html