Consell d'Estudiants

Un Consell d'Estudiants pels Estudiants

Reglament Consell d'Estudiants

Formats localment a cada Unitat Docent, ens trobem amb Consells d'Estudiants per a cada una d'aquestes unitats i un Consell General per a coordinar-los a tots.  Hi poden participar tots aquells estudiants de Medicina que ho vulguin.

Les seves funcions són:

- assumir la responsabilitat per a coordinar els estudiants de cara a la representació estudiantil envers els diferents òrgans de govern (Junta d'Unitat Docent, Junta de Facultat, Comissions de Docència, etc).

- executar les iniciatives i propostes dels estudiants (Setmana Cultural, cicles de cinema, revistes...).

- potenciar la participació en tots els àmbits de la vida universitària.

- oferir informació sobre temes d'interès (com ara dedicar-se a la recerca, alternatives al MIR o el procés de Bolonya)

Els Consells Locals disposen d'un espai dins de cada unitat docent i el Consell General es reuneix al voltant de tres cops per any a una de les diferents seus locals. El Consell General també representa a la nostra facultat enviant delegats al CEEM (Consell Estatal d'Estudiants de Medicina) i a l'EMSA (European Medical Students Association) que vetllen pel respecte dels estudiants de medicina d'arreu de l'Estat i d'Europa respectivament.

Podeu contactar amb els consells mitjançant les nostres adreces electròniques:

Consell General d'estudiants de Medicina
Correu electrònic: cem.medicina@uab.cat

Consell d'estudiants de medicina UD Ciències Mèdiques Bàsiques
Correu electrònic: cem.cmb@uab.cat

Consell d'estudiants de medicina UD de la Vall d'Hebron
Correu electrònic: cem.vallhebron@uab.cat

Consell d'estudiants de medicina UD de Sant Pau
Correu electrònic: cem.santpau@uab.cat

Consell d'estudiants de medicina UD HU Germans Trias i Pujol
Correu electrònic: cem.germanstries@uab.cat

Consell d'estudiants de medicina UD Parc Taulí de Sabadell
Correu electrònic: cem.parctauli@uab.cat