Salutació del Degà

Unitats Docents

Dr. Salvador Navarro

 

Benvolgudes i benvolguts,

En nom del professorat, dels membres del personal d'administració i serveis i l'equip de deganat, us donem la benvinguda a la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona.

La nostra Facultat va ser una de les primeres que es va fundar a la Universitat Autònoma de Barcelona, iniciant els seus estudis l'any 1968. Al llarg d'aquests anys, el tret que ens ha caracteritzat ha estat l'entusiasme dels seus professionals per aconseguir donar una formació d'excel·lència. És una satisfacció assenyalar que les diverses avaluacions que periòdicament es fan dels nostres resultats, sempre han situat la nostra Facultat entre les primeres de l'estat.
 
Fa ja uns anys  vàrem construir i transformar la nostra oferta docent, adequant els plans d'estudis als requeriments de l'Espai Europeu d'Educació Superior. Els nostres Graus s’han seguit desenvolupant incloent eines pedagògiques com la simulació, treballant competències transversals com les habilitats comunicatives  i la relació pacient i professional sanitari , entre moltes altres S’ha fet  amb il·lusió, esforç i molta dedicació de professors, estudiants i membres del personal d’administració i serveis. Sens dubte, la actualització dels nostres Graus es una feina continuada que ha de seguir desenvolupant-se en els propers anys  .

Amb d'altres facultats de la UAB impartim diversos graus en l'àmbit de les Ciències de la Salut. El grau de Ciències Biomèdiques amb la Facultat de Biociències i el grau de Logopèdia amb la Facultat de Psicologia.

També tenim un ferm compromís docent amb els estudis de Postgrau. De manera directa o a través de centres amb conveni, participem en 6 màsters oficials, 2 d'ells interuniversitaris, 51 màsters propis i 28 diplomatures de postgrau.

La Facultat de Medicina està estructurada, actualment,  en 5 Unitats Docents. La Unitat Docent de Ciències Mèdiques Bàsiques al Campus de Bellaterra on s'imparteixen els cursos preclínics i 4 Unitats Docents Hospitalàries on es desenvolupen els cursos clínics. Aquestes Unitats Docents Hospitalàries estan emplaçades al voltant de la universitat,  en diverses ciutats. A Barcelona, l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau,  l'Hospital Vall d'Hebron,  a Badalona l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol i a Sabadell la Corporació Sanitària Parc Taulí.

Alhora tenim establerts nombrosos convenis de col·laboració en l'àmbit de l'assistència primària, i també amb altres centres de salut i hospitals de primer nivell de l'entorn.
Tota la potencialitat d'aquesta gran xarxa assistencial, conjuntament amb la destacada recerca realitzada tant en els departaments i Instituts del campus de Bellaterra a la Unitat Docent de Ciències Mèdiques Bàsiques, com en els Instituts de Recerca dels Hospitals, són els pilars de la docència de la nostra Facultat. Aquesta base, sumada a la nostra vocació docent, és la garantia del nostre compromís amb els estudiants, la Universitat i en definitiva amb la societat a qui, com a centre públic,  ens devem.

La Facultat també ofereix i promou l'intercanvi d'estudiants amb altres facultats de l'estat espanyol, europees i de la resta de continents en el marc dels diversos programes de mobilitat en que participem.

Una eina que us pot orientar és la nostra web on hi trobareu amb detall tota la informació necessària referent a la nostra Facultat, els estudis que impartim i els centres i Unitats Docents en les que formen part.

Tot i que sempre millorables les bases hi són, el nostre compromís també.

L’èxit de la Facultat es el de tothom que la viu i treballa  , us prego implicació per assolir l'objectiu de  completar amb una excel·lent preparació els estudis d'aquestes professions de l'àmbit de la salut que tant ens apropen a l'ésser humà en moments en que més ho necessita . Estem segurs que fareu vostre la mes important de les lliçons :  tenir  el més profund dels respectes  cap a aquells que necessitaran de tot allò que heu après  i que sovint posaran la seva vida a les vostres mans : els malalts

Us encoratgem també a viure l'oferta cultural de la universitat, a implicar-vos en el seu govern i sobretot a que aprofiteu i gaudiu d'aquesta etapa de la vostra vida.
 
Benvinguts a la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona.


Salvador Navarro 
Degà Facultat de Medicina – UAB