Junta Electoral

Junta Electoral

La Junta Electoral de la Facultat de Medicina ha estat formada, tal com disposa l'article 202 dels Estatuts de la UAB.

La Junta Electoral de la Facultat de Medicina té les mateixes competències que la Junta Electoral General en l'àmbit de la seva circumscripció.

Composició actual