Òrgans de Govern

Òrgans de Govern i altres òrgans  

Òrgans de Govern i altres òrgans  

D’acord amb el Reglament de la Facultat, aprovat pel Consell de Govern el 30 de setembre de 2014, són òrgans de govern de la Facultat de Medicina: 

- La Junta de Facultat
- La Junta Permanent de Facultat

- El degà o degana i el seu equip 


La Facultat també compta amb els òrgans següents: