Responsables dels serveis

- Administració de Centre:

Administradora: Rosa Fedi Molleví
Suport Administratiu:  Maite Masip Castelao
Tel: 93 581 21 04 Fax: 93 581 20 04
A/e: ad.medicina@uab.cat

- Gestió Acadèmica:

Responsable: Cati Gallego González
Tel.: 93 581 19 02    Fax: 93 581 19 17
A/e: ga.medicina@uab.cat

- Gestió Econòmica:

Responsable: Esperanza Ardiz Cutillas
Tel: 93 581 13 28 Fax: 93 581 20 04
A/e: ge.medicina@uab.cat

- Suport Logístic i Punt d'Informació (SLiPI):

Responsable: Gaudi Egea Gallardo
Tel: 93 581 19 01 Fax: 93 581 17 74
A/e: slipi.medicina@uab.cat

- Centre de Recursos Docents:

Responsable: Ana Castellano López
Tel: 93 581 40 55 Fax: 93 581 20 04
A/e: crfm@uab.cat

- Servei d'Informàtica Distribuïda (SID):

Responsable: Antonio Chacón Rey
Tel: 93 581 14 79 Fax: 93 581 20 04
A/e: sid.medicina@servelet.uab.cat

- Biblioteca:

Responsable: Angels Carles Pomar
Tel: 93 581 19 18 Fax: 93 581 12 43
A/e: bibmedicina@uab.cat


UNITATS DOCENTS:

- U.D. de Ciències Mèdiques Bàsiques:

Gestora: Cati Gallego González
Tel.: 93 581 19 02 Fax: 93 581 17 74
A/e: ga.medicina@uab.cat

- U.D. de Sant Pau:

Gestora: Noemí Mirón Frías
Tel: 93 456 19 00 Fax: 93 347 81 60
A/e: ud.Hospital.SPau@uab.cat

- U.D. de la Vall d'Hebron:

Gestora: Isabel Calvo
Tel: 93 489 40 92 Fax: 93 428 27 10
A/e: ud.vhebron@uab.cat

- U.D. de Parc Salut Mar - Hospital del Mar:

Gestora: Carme Ollé Fernàndez
Tel: 93 248 30 50 Fax: 93 248 32 62
A/e: ud.imas@uab.cat

- U.D. de l'Institut Català de la Salut - Hospital Universitari Germans Trias i Pujol (HUGTiP):

Gestora: Carmen Ramírez
Tel: 93 497 89 91 Fax: 93 395 22 29
A/e: ud.Hospital.GermansTrias@uab.cat

- U.D. Parc Taulí de Sabadell:

Gestor: Manuel Méndez
Tel: 93 745 84 78
A/e: ud.Parc.Tauli@uab.cat