Responsables dels serveis

Responsables

- Administració de Centre
Administradora: María Catalina Gallego González (en funcions)
Suport Administratiu:  Maite Masip Castelao
Tel: 93 581 21 04
A/e: ad.medicina@uab.cat


- Gestió Acadèmica
Responsable: Cati Gallego González
Tel.: 93 581 19 02
A/e: ga.medicina@uab.cat


- Gestió Econòmica
Responsable: Mònica Jardí Vinagre
Tel: 93 581 13 28 
A/e: ge.medicina@uab.cat


- Suport Logístic i Punt d'Informació (SLiPI)
Responsable: José Antonio Segura Rubio 
Tel: 93 581 19 01
A/e: slipi.medicina@uab.cat


- Centre de Recursos Docents
Responsable: Ana Castellano López
Tel: 93 581 40 55
A/e: crfm@uab.cat


- Servei d'Informàtica Distribuïda (SID)
Responsable: Antonio Chacón Rey
Tel: 93 581 14 79 
A/e: sid.medicina@uab.cat


- Biblioteca:
Responsable: Àngels Carles Pomar
Tel: 93 581 19 18 
A/e: bib.medicina@uab.cat


UNITATS DOCENTS:

- Unitat Docent Ciències Mèdiques Bàsiques
Gestora: Cati Gallego González
Tel.: 93 581 19 02 
A/e: ga.medicina@uab.cat


- Unitat Docent Sant Pau
Gestora: Montserrat Garvín Carmona
Tel: 93 456 19 00 
A/e: ud.Hospital.SPau@uab.cat


Unitat Docent Vall d'Hebron
Gestora: Isabel Calvo Calvo
Tel: 93 489 40 92
A/e: ud.vhebron@uab.cat


Unitat Docent Germans Trias i Pujol
Gestora: Carmen Ramírez
Tel: 93 497 89 91 
A/e: ud.Hospital.GermansTrias@uab.cat


- Unitat Docent Parc Taulí 
Gestor: Manuel Méndez Ares
Tel: 649 78 98 97 - 660 26 22 70
A/e: ud.Parc.Tauli@uab.cat