Responsables dels serveis

Responsables

- Administració de Centre
Administradora: Rosa Fedi Molleví
Suport Administratiu:  Maite Masip Castelao
Tel: 93 581 21 04 Fax: 93 581 20 04
A/e: ad.medicina@uab.cat


- Gestió Acadèmica
Responsable: Cati Gallego González
Tel.: 93 581 19 02    Fax: 93 581 19 17
A/e: ga.medicina@uab.cat


- Gestió Econòmica
Responsable: Esperanza Ardiz Cutillas
Tel: 93 581 13 28 Fax: 93 581 20 04
A/e: ge.medicina@uab.cat


- Suport Logístic i Punt d'Informació (SLiPI)
Responsable: José Antonio Segura Rubio 
Tel: 93 581 19 01 Fax: 93 581 17 74
A/e: slipi.medicina@uab.cat


- Centre de Recursos Docents
Responsable: Ana Castellano López
Tel: 93 581 40 55 Fax: 93 581 20 04
A/e: crfm@uab.cat


- Servei d'Informàtica Distribuïda (SID)
Responsable: Antonio Chacón Rey
Tel: 93 581 14 79 Fax: 93 581 20 04
A/e: sid.medicina@servelet.uab.cat


- Biblioteca:
Responsable: Àngels Carles Pomar
Tel: 93 581 19 18 Fax: 93 581 12 43
A/e: bibmedicina@uab.cat


UNITATS DOCENTS:

- Unitat Docent Ciències Mèdiques Bàsiques
Gestora: Cati Gallego González
Tel.: 93 581 19 02 Fax: 93 581 17 74
A/e: ga.medicina@uab.cat


- Unitat Docent Sant Pau
Gestora: Noemí Mirón 
Tel: 93 456 19 00 Fax: 93 347 81 60
A/e: ud.Hospital.SPau@uab.cat


Unitat Docent Vall d'Hebron
Gestora: Isabel Calvo
Tel: 93 489 40 92 Fax: 93 428 27 10
A/e: ud.vhebron@uab.cat


Unitat Docent Parc Salut Mar
Gestora: Montserrat Garvín
Tel: 93 248 30 50
A/e: ud.parc.salut.mar@uab.cat


Unitat Docent Germans Trias i Pujol
Gestora: Carmen Ramírez
Tel: 93 497 89 91 Fax: 93 395 22 29
A/e: ud.Hospital.GermansTrias@uab.cat- Unitat Docent Parc Taulí 
Gestor: Manuel Méndez
Tel: 93 745 84 78
A/e: ud.Parc.Tauli@uab.cat